นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุด คือผู้ใด

คำถาม…

นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุด คือผู้ใด?

เฉลย…

นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุด คือนายทวี บุณยเกตุ

นายทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของไทย ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ถึงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 รวมทั้งสิ้น 18 วัน

นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุด

นายทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดของไทย เพียงแค่ 18 วัน

นายทวี บุณยเกตุ เป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะราษฎร์ ผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ.2475 และถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีขัดตาทัพ เนื่องด้วยหลังจากนายควง อภัยวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 และอยู่ระหว่างรอหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันกลับมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้แต่งตั้งนายทวี บุณยเกตุ เป็นนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 และลาออกเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 เมื่อหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เดินทางมาถึงประเทศไทยและเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 6 รวมระยะเวลาอยู่ในตำแหน่งเพียง 18 วัน สั้นที่สุดในบรรดานายกรัฐมนตรีของไทยทั้งหมด

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top