นายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย คือผู้ใด?

คำถาม…

นายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย คือผู้ใด?

เฉลย…

นายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย คือ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีคนที่ 6 ของประเทศไทย โดยได้รับเชิญให้มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อจาก ทวี บุณยเกตุ ขณะที่กำลังดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และกำลังทำหน้าที่หัวหน้าขบวนการเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาด้วย

นายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะที่มีอายุ 40 ปี 4 เดือน 17 วัน โดยอยู่ตำแหน่งทั้งหมด 4 สมัย รวม 136 วันดังนี้
สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2488 – 31 มกราคม 2489
สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518
สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2519 – 25 กันยายน 2519
สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2519 – 6 ตุลาคม 2519

ประวัติการทำงานอื่น ๆ ของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
– ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
– ผู้ช่วยกรรมการศาลฎีกา
– ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
– เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา
– อาจารย์สอนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัย
– หัวหน้าทีมทนายความในคดีปราสาทเขาพระวิหาร พ.ศ. 2505 กับกัมพูชา ในศาลโลก
– ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
– ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ขณะมีอายุ 92 ปี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top