นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทย คือผู้ใด?

คำถาม…

นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทย คือผู้ใด?

เฉลย…

นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทย คือนางสาวกันยา เทียนสว่าง

กันยา เทียนสว่างได้รับตำแหน่งนางสาวสยาม (สมัยนั้นยังไม่ได้ใช้คำว่านางสาวไทย) เมื่อปี พ.ศ.2477 อันเป็นปีที่ 2 ของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และการประกวดนี้ก็เพื่อเป็นการฉลองรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยฉบับบนั้นด้วย ซึ่งจัดการประกวดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม และตัดสินในคืนวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2477 คุณกันยา เทียนสว่างได้รับำแหน่งนางสาวพระนครมาก่อนและได้เข้าประกวดนางสาวสยามในนามตัวแทนของจังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน) โดยในขณะที่ประกวดนางสาวสยามคุณกันยา เทียนสว่างมีอายุ 21 ปี

นางสาวไทยคนแรก

กันยา เทียนสว่าง นางสาวไทยคนแรก

รางวัลที่คุณกันยา เทียนสว่างได้รับภายหลังการได้รับตำแหน่งนางสาวสยามหรือนางสาวไทยคือ
– มงกุฎทำด้วยผ้ากำมะหยี่ปักดิ้นเงินประดับโครงเงินและเพชร
– ขันเงินสลักชื่อ “นางสาวสยาม ๗๗”
– ล็อกเก็ตห้อยคอทองคำ
– เข็มกลัดทองคำลงยา อักษรว่า “รัฐธรรมนูญ ๗๗”
– เงินสด 1,000 บาท

กันยา เทียนสว่าง เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2457 สมรสกับดร.สุจิต หิรัญพฤกษ์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2486 มีบุตรธิดา 5 คน คุณกันยา เทียนสว่าง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ขณะมีอายุได้ 46 ปี ด้วยโรคมะเร็งมดลูก

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top