นปข. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

นปข. ย่อมาจาก หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง หรือในชื่อใหม่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย­ตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)

นปข. หรือ นรข. ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงและตลอดแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่รับผิดชอบเป็นหลัก โดยมุ่งเน้น และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการกระทำอื่นๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ

หมายเหตุ หน่วย นปข. สังกัดกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top