ธงชาติไทย ประวัติและความหมายของสีในธงชาติไทย

ธงชาติไทย (Thailand National Flag) หรือธงไตรรงค์ เป็นสัญญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทย โดยถูกประกาศใช้เป็นธงประจำชาติตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 แทนธงแบบเดิมที่มีรูปช้างเผือกอยู่ตรงกลาง ซึ่งทำยากและใช้ไม่แพร่หลาย และมักจะมีการชักธงกลับหัวทำให้ไม่สวยงามอันเนื่องมาจากความไม่สมมาตรนั่นเอง จึงทรงออกแบบธงใหม่เป็นรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบันและทรงพระราชทานนามธงชาติไทยว่า “ธงไตรรงค์”

ธงชาติไทยช่วงปี พ.ศ. 2398 - 2459

ธงชาติไทยช่วงปี พ.ศ. 2398 – 2459

ธงชาติไทยยุค 2459-2460

ธงชาติไทยช่วงปี พ.ศ. 2459 – 2460

คำว่า “ธงไตรรงค์” นั้น ได้มาจากการรวมกันของคำ 3 คำ คือคำว่า ธง คำว่าไตร (แปลว่า 3) และคำว่า รงค์ (แปลว่าสี) เมื่อรวมกันจึงแปลได้ว่า “ธงสามสี” นั่นเอง

————– advertisements ————–

แต่ในการออกแบบธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชดำริที่จะให้ธงนี้สามารถชักขึ้นด้านไหนก็ได้ จะกลับหัวกลับหางอย่างไรก็จะเห็นเป็นแบบเดิมทุกประการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าออกแบบมาเป็นธงแบบ 3 สี 5 แถบ ดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

ธงชาติไทย

ธงชาติไทยแบบปัจจุบัน

ความหมายของสีในธงชาติไทย
ธงชาติไทยประกอบไปด้วย 3 สี 5 แถบ ซึ่งมีความหมายดังนี้

1. สีแดง หมายถึง ชาติ หรือความเป็นชนชาติไทย ความเป็นแผ่นดินไทย
2. สีขาว หมายถึง ศาสนา หรือลัทธิความเชื่ออันบริสุทธิ์
3. สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวง

ส่วนสาเหตุที่ออกแบบให้เป็นธง 5 แถบนั้นก็ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า เพื่อให้เกิดความสมมาตร ไม่ว่าจะชักธงขึ้นด้วยด้านหน้า ด้านหลัง กลับหัวกลับหางอย่างไร ธงชาติไทยของเราก็จะปรากฏให้เห็นเป็นแบบเดิมทุกประการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นทรงมีพระปรีชาชาญในการออกแบบเป็นอย่างมาก และแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ฉลาดล้ำลึกของบรรพบุรุษไทย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top