ทุบหม้อข้าว

ทุบหม้อข้าว หมายถึง ตัดอาชีพ, ทำลายอาชีพ

ขยายความสำนวนสุภาษิตไทยคำว่า ทุบหม้อข้าว โบราณท่านนิยมใช้เปรียบคนที่ทำอะไรซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรงต่ออาชีพของตัวเอง ซึ่งส่วนมากมักใช้กับการกระทำที่ตั้งใจ หรือมีเจตนไม่สุจริตเสียเป็นส่วนมาก

ตัวอย่างเช่น
– นี่คุณ ทำไมถึงเอาสินค้าปลอมผสมของจริงส่งให้ลูกค้าละ แบบนี้มันทุบหม้อข้าวตัวเองชัดๆ ลูกค้าจับได้นี่จบเห่เลย ชื่อเสียงที่สะสมมาคงไม่เหลือ
– นี่แก แน่ใจนะที่จะเขียนข่าวเชียร์นักการเมืองคนนี้ แกก็รู้นี่คน ๆ นี้เป็นคนคดในข้องอในกระดูก แกเล่นทุบหม้อข้าวตัวเองแบบนี้ ถ้าชาวบ้านเขารู้ แกจะไม่มีที่ยืนเลยนะ

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top