ที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วไทย

ประเทศไทย เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยที่เที่ยวที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก แหล่งท่องเที่ยวในบ้านเรามีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือแม้แต่ที่เที่ยวกลางคืนสำหรับนักท่องราตรีทั้งหลาย และแน่นอนว่าประเทศไทยของเราได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารและนักเดินทางทั่วโลกให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกมาตลอด…

————– advertisements ————–

สถานที่ท่องเที่ยวของไทยนั้นได้กระจายอยู่ตามภาคต่างๆทั่วประเทศ ทางเราได้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยและแยกตามภาคและตามจังหวัดเพื่อง่ายต่อการค้นหาของทุกท่าน

ที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

ที่เที่ยวภาคเหนือ
ภาคเหนือจะมีที่เที่ยวเชิงนิเวศน์ อุทยานแห่งชาติ ภูเขาและน้ำตกมากมาย ตลอดจนที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูง ภูเขาและต้นน้ำของแม่น้ำต่างๆมากมาย ตลอดจนภาคเหนือยังเป็นอาณาจักรโบราณคืออาณาจักรล้านนา ทำให้มีสภานที่เที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมมากมาย

ที่เที่ยว

ที่เที่ยวภาคเหนือสามารถแบ่งออกเป็นจังหวัดต่างๆดังนี้
1. จังหวัดเชียงราย
ที่เที่ยวเชียงรายที่น่าสนใจ เช่น ภูชี้ฟ้า น้ำตกขุนกรณ์ วัดร่องขุ่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

2. จังหวัดเชียงใหม่
ที่เที่ยวเชียงใหม่ที่สำคัญ เช่น ถนนคนเดิน วัดพระธาตุดอยสุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

3. จังหวัดน่าน
ที่เที่ยวจังหวัดน่านที่ได้รับความนิยม เช่น อุทยานแห่งชาติดอยภูคา วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดพระธาตุแช่แห้ง เส้นทางชมธรรมชาติหมู่บ้านมณีพฤกษ์

4. จังหวัดพะเยา
ที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาที่ผู้คนนิยมเดินทางไป เช่น กว๊านพะเยา อนุสาวรีย์พญางำเมือง สถานีประมงน้ำจืดพะเยา อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

5. จังหวัดแพร่
ที่เที่ยวจังหวัดแพร่ที่มีชื่อเสียง เช่น แก่งเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่ยม คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระธาตุช่อแฮ

6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่เที่ยวที่น่าสนใจของแม่ฮ่องสอนมีดังนี้ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอปาย วัดจองคำ วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล ถ้ำผาแดง น้ำตกแม่สุรินทร์ บ่อน้ำร้อนเมืองแปง พระตำหนักปางตอง

7. จังหวัดลำปาง
ที่ท่องเที่ยวลำปางที่คนนิยมไปเที่ยว เช่น วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม สุสานไตรลักษณ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ น้ำตกแม่เกี๋ยง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

8. จังหวัดลำพูน
ที่เที่ยวลำพูนที่มีชื่อเสียง เช่น อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย พระราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี

9. จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่เที่ยวสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ เขื่อนสิริกิติ์ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ น้ำตกสายทิพย์

แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแผ่นดินที่ราบสูงของไทย ดังนั้นจึงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มากมาย เช่น ภูกระดึง ผามออีแดง เป็นต้น อีกทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีแหล่งท่องเที่ยวโบราณ เช่น วัด ประสาทหินและอุทยานประวัติศาสตร์มากมาย

แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถแบ่งออกเป็นจังหวัดต่างๆดังนี้
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีชื่อเสียง เช่น อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เขื่อนลำปาว พิพิธภัณฑ์สิรินธร น้ำตกตาดทอง วัดป่ามัชฌิมวาส

2. จังหวัดขอนแก่น
แหล่งท่องเที่ยวขอนแก่นที่ได้รับความนิยม เช่น อุทยานแห่งชาติน้ำพอง บึงแก่นนคร พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7

3. จังหวัดชัยภูมิ
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิที่เด่นๆ มีดังนี้ ศาลเจ้าพ่อพระยาแล อุทยานแห่งชาติตาดโตน สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว วัดศิลาอาสน์ หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า เขื่อนจุฬาภรณ์

4. จังหวัดนครพนม
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมที่มีชื่อเสียงเช่น หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อุทยานแห่งชาติภูลังกา ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง

5. จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งท่องเที่ยวโดนๆของจังหวัดนครราชสีมา เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เขื่อนลำพระเพลิง

6. จังหวัดบึงกาฬ
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบึงกาฬ เช่น เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว น้ำตกเจ็ดสี วัดสว่างอารมณ์ หาดทรายขาว แก่งอาฮง

7. จังหวัดบุรีรัมย์
แหล่งท่องเที่ยวบุรีรัมย์ที่ได้รับความนิยม เช่น เขื่อนลำนางรอง วนอุทยานเขากระโดง ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ

8. จังหวัดมหาสารคาม
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดมหาสารคาม เช่น วัดมหาชัย อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพุทธมงคล พระบรมธาตุนาดูน พิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี

9. จังหวัดมุกดาหาร
แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจของจังหวัดมุกดาหารมีดังนี้ หอแก้วมุกดาหาร สะพานมิตรภาพ 2 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว วัดบรรพตคิรี น้ำตกตาดโดน

10. จังหวัดยโสธร
แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธร เช่น พระธาตุก่องข้าวน้อย ภูถ้ำพระ แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย พิพิธภัณฑ์ของโบราณ

11. จังหวัดร้อยเอ็ด
แหล่งท่องเที่ยวแจ่มๆของจังหวัดร้อยเด็ดมีดังนี้ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บึงพลาญชัย พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ทุ่งกุลาร้องไห้

12. จังหวัดเลย
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเลย เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ วัดพระธาตุศรีสองรัก พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน เมืองเก่าเชียงคาน

13. จังหวัดสกลนคร
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร เช่น ทะเลสาบหนองหาน วัดพระธาตุเชิงชุม อุทยานแห่งชาติภูพาน น้ำตกห้วยใหญ่ ภาพสลักสามพันปีภูผายนต์

14. จังหวัดสุรินทร์
แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของจังหวัดสุรินทร์ เช่น กลุ่มปราสาทตาเมือน วนอุทยานพนมสวาย น้ำตกโตงใหญ่ เขื่อนห้วยตาเกาว์ใหม่

15. จังหวัดศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวสุดฮอตของจังหวัดศรีสะเกษ มีดังนี้ เขื่อนราษีไศล ปราสาทสระกำแพงใหญ่-กำแพงน้อย อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ผามออีแดง น้ำตกภูละออ

16. จังหวัดหนองคาย
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดหนองคาย เช่น พระธาตุหล้าหนอง ถนนคนเดินเมืองหนองคาย สะพานมิตรภาพ 1 ทะเลหมอกภูผาดัก พิพิธภัณฑ์สถานคุ้มเจ้าเมืองหนองคาย

17. จังหวัดหนองบัวลำภู
แหล่งท่องเที่ยวสุดชิกของจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู เช่น อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ พิพิธภัณฑ์สุสานหอยหิน 150 ล้านปี แหล่งโบราณคดีภูผายา วัดพระพุทธบาทภูเก้า

18. จังหวัดอุดรธานี
แหล่งท่องเที่ยวแจ่มๆของจังหวัดอุดรธานี เช่น สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท วนอุทยานวังสามหมอ น้ำตกธารงาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง วัดป่าบ้านตาด

19. จังหวัดอุบลราชธานี
แหล่งท่องเที่ยวโดนๆจังหวัดอุบลราชธานี เช่น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ทุ่งศรีเมือง น้ำตกสร้อยสวรรค์ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

20. จังหวัดอำนาจเจริญ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจังหวัดอำนาจเจริญ เช่น พระเจดีย์ศรีเกาะแก้วรัตนมงคลเสนางคนิคม สวนมิ่งเมือง เขาคีรีวงกตภูมะโรง วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อน้อย

สถานที่ท่องเทียวภาคกลาง
ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ของไทย สถานที่ท่องเที่ยวจึงออกแนวตลาดน้ำ วัดวาอาราม อุทยานประวัติศาสตร์เสียเป็นส่วนมาก นอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกมากมาย เช่น สวนสัตว์ สวนน้ำ เป็นต้น

สถานที่ท่องเทียวกรุงเทพ

สถานที่ท่องเทียวภาคกลาง สามารถแบ่งออกเป็นจังหวัดต่างๆดังนี้
1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯที่น่าสนใจ เช่น สวนสัตว์ดุสิต วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ท่าเตียน วัดสุทัศน์ สนามหลวง ตลาดนัดสวนจตุจักร สวนน้ำสวนสยาม ห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ

2. จังหวัดกำแพงเพชร
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร เช่น อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

3. จังหวัดชัยนาท
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท เช่น สวนนกชัยนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี วัดปากคลองมะขามเฒ่า เขื่อนเจ้าพระยา

4. จังหวัดนครนายก
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก เช่น วัดคีรีวัน น้ำตกวังตะไคร้ น้ำตกสาริกา อุทยานพระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน น้ำตกนางรอง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

5. จังหวัดนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ พุทธมณฑล พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ตลาดน้ำดอนหวาย

6. จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ เช่น บึงบอระเพ็ด อุทยานสวรรค์ เมืองโบราณจันเสน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ น้ำตกวังน้ำวิ่ง วัดจอมคีรีนาคพรต เมืองโบราณดงแม่นางเมือง ถนนคนเดินตาคลี

7. จังหวัดนนทบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เช่น เกาะเกร็ด ท่าน้ำนนทบุรี วัดสวนแก้ว ตลาดน้ำบางคูเวียง ตลาดน้ำไทรน้อย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อุทยานกาญจนาภิเษก

8. จังหวัดปทุมธานี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วัดเจดีย์ทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก วัดเจดีย์หอย

9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดไชยวัฒนาราม วัดใหญ่ชัยมงคล พระราชวังบางปะอิน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เพนียดคล้องช้าง

10. จังหวัดพิจิตร
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร เช่น บึงสีไฟ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร เหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วัดท่าหลวง สวนสัตว์พิจิตร

11. จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น อุทยานแห่งชาติตาดหมอก อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขาค้อ ภูหินร่องกล้า

12. จังหวัดลพบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เช่น พระปรางค์สามยอด ทุ่งทานตะวัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น้ำตกสวนมะเดื่อ ถ้ำพรหมโลก พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

13. จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เช่น สถานตากอากาศบางปู ฟาร์มจรเข้สมุทรปราการ เมืองโบราณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ป้อมพระจุลจอมเกล้า พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

14. จังหวัดสมุทรสงคราม
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น ตลาดน้ำอัมพวา ดอนหอยหลอด อุทยาน ร.2 ตลาดน้ำท่าคา ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

15. จังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เช่น ศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดนางสาว ป้อมวิเชียรโชฎก วัดท่าไม้ พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย นาเกลือ คลองโคกขาม

16. จังหวัดสิงห์บุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี เช่น อนุสาวรีย์บางระจัน เมืองโบราณบ้านคูเมือง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

17. จังหวัดสุโขทัย
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พระราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

18. จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร บึงฉวาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง วัดไผ่โรงวัว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สวนสัตว์บึงฉวาก อุทยานแห่งชาติพุเตย ตลาดเก่าศรีประจันต์

19. จังหวัดสระบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี เช่น วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดพระพุทธฉาย ทุ่งทานตะวัน น้ำตกโกรกอีดก อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย น้ำตกมวกเหล็ก

20. จังหวัดอ่างทอง
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง เช่น ศาลหลักเมือง พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น วัดป่าโมกวรวิหาร วัดไชโยวรวิหาร

21. จังหวัดอุทัยธานี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง วัดท่าซุง เขาสะแกกรัง ถนนคนเดินตรอกโรงยา ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง

22. จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สวนสาธารณะบึงราชนก อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ พระมหาธาตุเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี สวนนกไทยศึกษา

ที่เที่ยวภาคตะวันตก
ภาคตะวันตกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและติดกับทะเล ดังนั้นที่เที่ยวภาคตะวันตกจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ทะเล ชายหาดสวยๆเสียเป็นส่วนใหญ่ นับได้ว่ามีชายหาดที่สวยที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

แหล่งท่องเที่ยวเพชรบุรี

ที่เที่ยวภาคตะวันตก สามารถแบ่งออกเป็นจังหวัดต่างๆดังนี้
1. จังหวัดกาญจนบุรี
ที่เที่ยวยอดฮิตจังหวัดกาญจนบุรี เช่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค น้ำตกเอราวัณ เขื่อนศรีนครินทร์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว

2. จังหวัดตาก
ที่เที่ยวสุดฮิปจังหวัดตาก เช่น สะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า อุทยานแห่งชาติลานสาง น้ำตกทีลอซู เขื่อนภูมิพล น้ำพุร้อนห้วยน้ำนัก วัดพระบรมธาตุบ้านตาก

3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่เที่ยวสุดคลาสสิกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น ทะเลหัวหิน ชายหาดเขาตะเกียบ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติกุยบุรี วัดธรรมมิการามวรวิหาร

4. จังหวัดเพชรบุรี
ที่เที่ยวยอดนิยมจังหวัดเพชรบุรี เช่น เขาวัง ชายหาดชะอำ ชายหาดปึกเตียน หาดเจ้าสำราญ วังบ้านปืน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

5. จังหวัดราชบุรี
ที่เที่ยวโดนๆของจังหวัดราชบุรี เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ตลาดน้ำดำเนินสะดวก สุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา ถ้ำเขาบิน น้ำตกเก้าโจน แหล่งท่องเที่ยวสวนผึ้ง

แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกมีเป็นภาคที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลักเป็นชายหาด เกาะแก่งสวยๆ เสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออก ทุกคนจะนึกถึงทะเลสวยๆ ชายหาดขาวๆ เกาะแก่งบรรยากาศดีๆกันทั้งนั้น

สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี

แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก สามารถแบ่งออกเป็นจังหวัดต่างๆดังนี้
1. จังหวัดจันทบุรี
แหล่งท่องเที่ยวเด่นๆจังหวัดจันทบุรี เช่น ชายหาดแหลมสิงห์ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ น้ำตกเขาสอยดาว น้ำตกพลิ้ว

2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
แหล่งท่องเที่ยวแจ่มๆจังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น วัดโสธรวรารามวรวิหาร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

3. จังหวัดชลบุรี
แหล่งท่องเที่ยวเด็ดๆของจังหวัดชลบุรี เช่น ชายหาดพัทยา ฐานทัพเรือสัตหีบ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อุทยานหินล้านปี เกาะสีชัง ชายหาดบางแสน ตลาดหนองมน

4. จังหวัดตราด
แหล่งท่องเที่ยวสุดชิกของจังหวัดตราด เช่น เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา พิพิธภัณฑ์ยุทธนาวี

5. จังหวัดปราจีนบุรี
แหล่งท่องเที่ยวโดนๆจังหวัดปราจีนบุรี เช่น อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา พระธาตุเจดีย์กลางน้ำวัดแจ้ง น้ำตกเหวนรก โบราณสถานหลุมเมือง

6. จังหวัดระยอง
แหล่งท่องเที่ยวเด็ดๆของจังหวัดระยอง เช่น ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ หาดบ้านเพ ตลาดบ้านเพ อนุเสารีย์สุนทรภู่ เกาะเสม็ด สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

7. จังหวัดสระแก้ว
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสระแก้ว เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา ปราสาทหินสด๊กก๊อกธม ตลาดโรงเกลือ

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้
สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของภาคใต้คงหนีไม่พ้นทะเลอันดามัน เนื่องจากครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด ทะเลสีฟ้างดงาม ชายหาดสีขาวที่สวยงามสุดสายตา หมู่เกาะที่สวยงาม กิจกรรมดำน้ำและดูประการังที่โด่งดัง ดังนั้นถ้าคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวทำนองนี้ ภาคใต้ต้องเป็นตัวเลือกแรกของท่านอย่างแน่นอน

แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้

สถานที่ท่องเทียวภาคใต้ สามารถแบ่งออกเป็นจังหวัดต่างๆดังนี้
1. จังหวัดกระบี่
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ที่น่าสนใจ เช่น อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา สุสานหอย 75 ล้านปี หาดไรเลย์ ทะเลแหวก อ่าวท่าเลน เกาะห้อง ถ้ำเสด็จ

2. จังหวัดชุมพร
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรที่เด่นๆ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร หาดทรายรี วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมือง แหลมแท่น เกาะมัทรี ถ้ำเขาเกรียบ

3. จังหวัดตรัง
สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตจังหวัดตรัง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา หาดปากเมง เกาะกระดาน ถ้ำเลเขากอบ

4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ท่องเที่ยวแจ่มๆจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น้ำตกกะโรม น้ำตกพรหมโลก อุทยานแห่งชาติเขานัน หาดสระบัว หาดหินงาม อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมัง น้ำตกท่าแพ อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

5. จังหวัดนราธิวาส
สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ป่าพรุโต๊ะแดง น้ำตกสิรินธร ศาลเจ้าแม่กวนอิม มัสยิดตะโละมาเนาะ 300 ปี หาดนราทัศน์

6. จังหวัดปัตตานี
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมจังหวัดปัตตานี ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว มัสยิดกรือเซะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ปัตตานี เมืองโบราณยะรัง

7. จังหวัดพังงา
สถานที่ท่องเที่ยวสุดชิกจังหวัดพังงา ได้แก่ อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง

8. จังหวัดพัทลุง
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อุทยานนกน้ำทะเลน้อย ภูเขาอกทะลุ

9. จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ หาดป่าตอง อนุสาวรีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร เกาะสิเหร่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวเขาขาด แหลมพันวา หาดกะรน หาดกะตะ หาดราไวย์ หาดไม้ขาว ประภาคารกาญจนาภิเษก สวนสัตว์ภูเก็ต

10. จังหวัดระนอง
สถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆจังหวัดระนอง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา

11. จังหวัดสตูล
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

12. จังหวัดสงขลา
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมจังหวัดสงขลา ได้แก่ หาดใหญ่ แหลมสมิหลา แหลมสนอ่อน เขาตังกวน เกาะหนู-เกาะแมว ทะเลสาบสงขลา สวนสัตว์สงขลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เกาะยอ สะพานติณสูลานนท์ อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี น้ำตกโตนงาช้าง สวนไดโนเสาร์ มอ.หาดใหญ่

13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ พระบรมธาตุไชยา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เกาะพะงัน เขื่อนรัชชประภา

14. จังหวัดยะลา
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ได้แก่ น้ำตกละอองรุ้ง อุทยานแห่งชาติบางลาง อุทยานน้ำตกธารโต น้ำตกสุขทาลัย น้ำตกลาตอ

ประเทศไทยของเราอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายและอาจจะถือได้ว่าหลากหลายที่สุดในโลก อาหารอร่อยราคาไม่แพง ที่เที่ยวแต่ละที่ก็เดินทางสะดวก มีความปลอดภัยสูง เรามาช่วยกันอุดหนุนคนไทยแบบไทยเที่ยวไทยกันดีกว่านะครับ ^ ^

…พบกับ เกร็ดความรู้ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top