ที่เที่ยวแม่ฮ่องสอน แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”

คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ่งบอกถึงวิธีชิวิต วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และเชื้อชาติเผ่าพันธ์ แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีเนื้อที่ 12,681 ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากรเพียง 247,000 คน…

————– advertisements ————–

ที่เที่ยวแม่ฮ่องสอนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมีดังนี้

 • อุทยานแห่งชาติแม่เงา
 • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 • อุทยานแห่งชาติสาละวิน
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
 • วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล
 • วนอุทยานแม่นาจาง
 • วนอุทยานไม้สักใหญ่
 • วนอุทยานถ้ำธาราลอด
 • วนอุทยานทุ่งบัวตอง
 • วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง
 • วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย
 • วนอุทยานน้ำตกไม้ซางหนาม
 • วนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะ
 • วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสด
 • วนอุทยานผาหินตั้ง
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดง
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน
 • น้ำตกผ่าบ่อง
 • น้ำตกผาเสื่อ
 • น้ำตกแม่เย็น
 • น้ำตกแม่สะกึดหลวง
 • น้ำตกแม่สะงากลาง
 • น้ำตกแม่อูคอ
 • น้ำตกหมอแปง
 • น้ำพุร้อนท่าปาย
 • บ่อน้ำร้อนผ่าบ่อง
 • บ่อน้ำร้อนเมืองแปง
 • ถ้ำเสาหิน
 • ถ้ำข้าวแตก
 • ถ้ำตุ๊กตา
 • ถ้ำปลา
 • ถ้ำปะการัง
 • ถ้ำผาแดง
 • ถ้ำผีแมน
 • ถ้ำเพชร
 • ถ้ำแม่ละนา
 • ถ้ำลอด
 • ถ้ำหินไข่มุก
 • วัดก้ำก่อ
 • วัดจองสูง
 • วัดจองกลาง
 • วัดจองคำ
 • วัดต่อแพ
 • วัดน้ำฮู
 • วัดพระธาตุจอมมอญ
 • วัดพระธาตุดอยกองมู
 • วัดพระธาตุแม่เย็น
 • วัดพระนอน
 • วัดม่วยต่อ
 • วัดศรีบุญเรือง
 • วัดแสนทอง
 • วัดหัวเวียง
 • ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ
 • ทุ่งบัวตองดอยแม่เหาะ
 • อำเภอปาย

ที่เที่ยวแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังมีที่เที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความสวยงามตามธรรมชาติ การเดินทางไปยังที่เที่ยวแม่ฮ่องสอนก็สุดคลาสสิคเพราะต้องขับรถผ่านโค้งเกือบ 2,000 โค้ง แต่ถ้าใครขับไม่ไหวเพราะกลัวโค้งและอยู่ไกลจากกรุงเทพมาก ก็แนะนำให้ใช้บริการรถ บขส.หรือจะเดินทางโดยเครื่องบินก็ได้ อยากสัมผัสธรรมชาติที่ยังคงความเป็นธรรมชาติจริงๆ เชิญที่แม่ฮ่องสอนได้เลยครับ…

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top