ที่เที่ยวสุพรรณบุรี แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางของไทย สุพรรณบุรีเป็นเมืองเก่าแก่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยา ดังนั้นจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโบราณสถานมากมาย ที่เที่ยวสุพรรณบุรีที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบันก็คือ บึงฉวาก ซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่ มีปลาชนิดต่างๆให้ดูมากมาย จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดขนาดกลาง มีเนื้อที่ 5,300 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 850,000 คน ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลูกข้าว…

————– advertisements ————–

ที่เที่ยวสุพรรณบุรี ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมีดังนี้

 • วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี
 • วัดแค
 • วัดสารภี
 • วัดพระลอย
 • วัดพระนอน
 • วัดพิหารแดง
 • วัดหน่อพุทธางกูร
 • วัดสว่างอารมณ์
 • วัดชีสุขเกษม
 • วัดพร้าว
 • วัดวรจันทร์
 • วัดสำปะซิว
 • วัดสนามชัย
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย
 • พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗
 • สวนเฉลิมภัทรราชินี
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
 • อุทยานมังกรสวรรค์
 • คูเมืองโบราณสุพรรณบุรี
 • สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี
 • เมืองโบราณ อู่ทอง
 • คอกช้างดิน
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
 • วนอุทยานแห่งชาติพุม่วง
 • ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี
 • วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
 • วัดเขาดีสลัก
 • วัดเขาทำเทียม
 • วัดไผ่โรงวัว
 • วัดสองพี่น้อง
 • วัดคลองมะดัน
 • วัดทับกระดาน
 • หนองอ้อนกะโทก
 • วัดทองประดิษฐ์
 • วัดหัวเขา
 • วัดเขาขึ้น
 • วัดเขาดิน
 • วัดเดิมบาง
 • วัดกำมะเชียร
 • บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก
 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
 • สวนสัตว์บึงฉวาก
 • อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ บึงฉวาก
 • พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
 • พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • วัดธัญญวารี
 • วัดป่าพฤกษ์
 • วัดสวนหงษ์
 • วัดน้อย
 • วัดสาลี
 • วัดอาน
 • วัดบางเลน
 • ตลาดเก่าเก้าห้อง
 • วัดดอนไร่
 • วัดลาดสิงห์
 • วัดบ้านทึง
 • วัดทุ่งสามัคคีธรรม
 • ตลาดสามชุกร้อยปี
 • เขื่อนกระเสียว
 • อุทยานแห่งชาติพุเตย
 • วัดบรรหารแจ่มใส
 • วัดดงนอก
 • วัดหนองหลวง
 • วัดบัลลังก์
 • ตลาดเก่าศรีประจันต์
 • หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
 • สวนพืชไร้ดิน
 • อุทยานมัจฉาวัดบ้านกร่าง
 • วัดไก่เตี้ย
 • วัดดอนบุบผาราม
 • วัดเถรพลาย
 • วัดหนองเพียร

จะเห็นว่าที่เที่ยวสุพรรณบุรีนั้นมีมากมายจริงๆ แถมยังอยู่ใกล้กรุงเทพเสียด้วย (เพียง 100 กิโลเมตรเท่านั้น) สามารถไปเช้าเย็นกลับได้สบายๆ วันหยุดนี้อย่าลืมไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับ ^ ^

…พบกับ สาระน่ารู้ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top