ที่เที่ยวสิงห์บุรี แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของไทย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สิงห์บุรีเป็นจังหวัดขนาดเล็กและมีประชากรไม่มาก กล่าวคือ มีเนื้อที่ 822 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 213,000 คน เนื่องจากเป็นเมืองเก่า ไม่มีภูเขาหรือป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เที่ยวสิงห์บุรีจึงเป็นที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เสียเป็นส่วนมาก…

————– advertisements ————–

ที่เที่ยวสิงห์บุรีที่ได้รับความนิยม

  • วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
  • อนุสาวรีย์บางระจัน
  • แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย
  • อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์
  • คูค่ายพม่า
  • เมืองโบราณบ้านคูเมือง
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี
  • วัดพิกุลทอง

ที่เที่ยวสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่วีรชนบ้านบางระจันได้ใช้เป็นที่ต่อสู้กับทหารพม่าก่อนที่จะเสียกรุงครั้งที่ 2 ให้กับพม่า ดังนั้นที่เที่ยวสิงห์บุรีจึงมีอนุสรณ์สถานเหล่านี้อยู่มาก การเดินทางไปสิงห์บุรีนั้นสะดวกสบายมากๆครับ เพราะอยู่ห่างกรุงเทพเพียงแค่ 140 กิโลเมตรเท่านั้น สามารถไปเช้าเย็นกลับได้สบายๆ วันหยุดที่จะถึงนี้อย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีกันนะครับ…

…พบกับ เรื่องน่ารู้ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top