ที่เที่ยวลำพูน แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จังหวัดลำพูนตั้งอยู่ในภาคเหนือ เป็นเมืองโบราณเดิมชื่อว่าเมืองหริภุญไชย มีอายุมากกว่า 1,300 ปี ดังนั้นที่เที่ยวลำพูนจึงหนีไม่พ้นที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมาย อีกทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขา ลำพูนจึงมีที่เที่ยวเชิงนิเวศน์มากมายเช่นกัน…

————– advertisements ————–

ลำพูนเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีเนื้อที่ประมาณ 4,500 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 400,000 คน

แหล่งท่องเที่ยว ที่เที่ยวลำพูน

ที่เที่ยวลำพูน มีที่ไหนน่าสนใจบ้าง

 • วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
 • วัดพระพุทธบาทตากผ้า
 • พระราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี
 • วัดจามเทวี
 • วัดพระธาตุดอยเวียง
 • วัดประตูลี้
 • วัดมหาวัน
 • วัดพระคงฤๅษี
 • วัดพระยืน
 • วัดธงสัจจะ
 • วัดสันป่ายางหลวง
 • วัดสันป่ายางหน่อม
 • วัดช้างรอง
 • วัดช้างสี
 • วัดไก่แก้ว
 • กู่ช้าง – กู่ม้า
 • วัดเจดีย์กู่เต้าจุฬามณี
 • วัดต้นแก้ว
 • วัดรมณียาราม
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย
 • วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
 • ดอยขะม้อ
 • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
 • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าจังหวัดลำพูนเป็นเมืองเก่าแก่ จึงจะเห็นว่าที่เที่ยวลำพูนส่วนมากจะเป็นวัดวาอาราม ซึ่งได้เก็บรวมรวมศิลปะวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นเอาไว้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังมีที่เที่ยวเชิงนิเวศน์ประเภทอุทยานแห่งชาติเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวด้วย

…พบกับ ความรู้รอบตัวดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top