ที่เที่ยวลำปาง แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง (Lampang) เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่เที่ยวลำปางที่ได้รับความนิยมส่วนมากเป็นที่เที่ยงเชิงนิเวศน์ เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับเป็นเมืองเก่า ซึ่งเดิมชื่อว่าเมืองเขลางค์นคร จึงมีที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมายด้วยเช่นกัน จังหวัดลำปางมีเนื้อที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 750,000 คน ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม…

————– advertisements ————–

ที่เที่ยวลำปาง ที่ได้รับความนิยมมีดังนี้

 • วัดพระแก้วดอนเต้า
 • วัดศรีชุม
 • ม่อนพญาแช่
 • วัดปงสนุก
 • วัดพระธาตุเสด็จ
 • วัดพระเจ้าทันใจ
 • วัดเจดีย์ซาว
 • วัดศรีรองเมือง
 • วัดประตูป่อง
 • วัดเกาะวาลุการามเว็บไซต์วัด
 • สุสานไตรลักษณ์
 • สวนสาธารณะหนองกระทิง
 • ถนนคนเดิน (กาดกองต้า)
 • สะพานรัษฎาภิเศก
 • ตลาดสดอัศวิน
 • กาดเก๊าจาว
 • วัดพระธาตุลำปางหลวง
 • วัดเสลารัตนะปัพพะตาราม (วัดไหล่หิน)
 • วัดสันป่าสัก
 • วัดพระธาตุจอมปิง
 • วัดเวียง
 • วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
 • วัดพระพุทธบาทวังตวง
 • ถ้ำน้ำผ่าผางาม
 • น้ำตกแม่ตั๋ง
 • ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
 • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน
 • วัดปงยางคก (วิหารจามเทวี)
 • ตลาดทุ่งเกวียน
 • บ่อน้ำพุร้อนน้ำตกแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
 • วัดอักโขชัยคีรี
 • เขื่อนกิ่วลม
 • เขื่อนกิ่วคอหมา
 • เหมืองถ่านหินลิกไนต์
 • ศาลาชมวิว บ่อถ่านหินลิกไนท์
 • รถยักย์ R85 ใหญ่ที่สุดของประเทศ
 • เขื่อนแม่จาง
 • วัดถ้ำอินทร์เนรมิต
 • ซากภูเขาไฟ บ้านผาลาด
 • น้ำตกแม่เกี๋ยง
 • ทุ่งดอกบัวตอง อำเภอแม่เมาะ
 • ศาลเจ้าพ่อประตูผา
 • ภูสองตะวัน
 • น้ำตกแม่แก้
 • ถ้ำผาไท
 • ศูนย์วิจัยแมลง อำเภองาว
 • ศูนย์บริบาลช้างปางหละ
 • หมู่บ้านชาวเขา ขุนแม่หวด
 • น้ำตกตาดเหมย
 • หล่มภูเขียว
 • ถ้ำพระสบาย
 • น้ำตกห้วยอ้อ
 • ศาลาชมวิวบ่อถ่านหิน แม่ทาน
 • บ้านสามขาชุมชนเข้มแข็ง
 • บ้านหลุกแกะสลัก
 • น้ำตกวังแก้ว
 • น้ำตกวังทอง
 • น้ำตกธารทอง
 • ดอยหนอก
 • ถ้ำผางาม
 • ศาลเจ้าพ่อพญาวัง
 • ลานภูมิทัศน์ริมแม่น้ำวัง
 • วังเหนือสวีตตี้ ฟาร์มแกะ อำเภอวังเหนือ

ที่เที่ยวลำปาง

จะเห็นว่าที่เที่ยวลำปางมีมากมายและเป็นแบบผสมผสาน กล่าวคือมีทั้งที่เที่ยวเชิงธรรมชาติและที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรม คุณละ…เคยไปที่เที่ยวลำปางมาแล้วกี่แห่ง!!!

…พบกับ สาระน่ารู้ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top