ที่เที่ยวลพบุรี แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ เรียกว่าเมืองละโว้ ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดกลาง มีเนื้อที่ 6,200 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 758,000 คน แหล่งท่องเที่ยวลพบุรีมีทั้งที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม แต่จะเน้นไปทางที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน…

————– advertisements ————–

ที่เที่ยวลพบุรีที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมีดังนี้

 • พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
 • พระที่นั่งไกรสรสีหราช
 • พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • พระปรางค์สามยอด
 • ศาลพระกาฬ
 • เทวสถานปรางค์แขก
 • พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์
 • พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว
 • พิพิธภัณฑ์ลิง
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนหลุมข้าว
 • วัดบันไดสามเสน
 • วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา
 • วัดถ้ำช้างเผือก
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
 • วัดตองปุ
 • วัดไลย์
 • วัดนครโกษา
 • วัดยางราก
 • วัดกวิศรารามราชวรวิหาร
 • วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
 • วัดเสาธงทอง
 • วัดมณีชลขันธ์
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 • น้ำตกสวนมะเดื่อ
 • น้ำตกวังก้านเหลือง
 • น้ำตกวังแสนดี
 • น้ำตกเตาต้น
 • น้ำตกซับไผ่
 • อ่างเก็บน้ำพระงาม
 • อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
 • อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
 • ทุ่งทานตะวัน
 • ถ้ำพรหมโลก
 • ถ้ำค้างคาวเขาสนามแจง
 • วัดถ้ำเขาปรางค์
 • ถ้ำวัดเขาสมอคอน
 • ถ้ำเอราวัณ
 • ถ้ำคูหาสวรรค์

ที่เที่ยวลพบุรี

จังหวัดลพบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง 153 กิโลเมตร ขับรถ 2-3 ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับ ท่านจะได้ดื่มด่ำกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และที่เที่ยวทางธรรมชาติมากมาย วันหยุดนี้อย่าลืมพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวศึกษาแหล่งอารยะธรรมของไทยกันนะครับ…

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top