ที่เที่ยวยโสธร แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยแยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี พ.ศ.2515 จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ไม่มากนัก โดยมีเนื้อที่ 4,162 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 540,000 คน…

————– advertisements ————–

ที่เที่ยวยโสธรที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมีดังนี้

 • อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
 • วัดมหาธาตุ
 • พระพุทธบาทยโสธร
 • หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์
 • พระธาตุก่องข้าวน้อย
 • พระธาตุกู่จาน
 • แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย
 • หมู่บ้านนาสะไมย
 • บ้านทุ่งนางโอก
 • สวนสาธารณะพญาแถน
 • ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
 • หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน
 • แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย
 • เจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถาน
 • ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย
 • ภูถ้ำพระ

ที่เที่ยวยโสธร

จะเห็นว่าที่เที่ยวยโสธรนั้นเป็นโบราณสถานเสียเป็นส่วนมาก ใครสนใจด้านนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ การเดินทางก็สะดวกสบายครับ จะเดินทางโดยรถ บขส. ก็ได้ หรือจะเดินทางด้วยเครื่องบินไปลงที่อุบลราชธานีแล้วต่อรถมาที่จังหวัดยโสธรก็ได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top