ที่เที่ยวยะลา แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยที่จุดต่ำสุดของประเทศไทยอยู่ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลานี่เอง ยะลาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่ 4,521 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 506,000 คน ยะลาเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ทั้งที่เที่ยวทางธรรมชาติและที่เที่ยวทางวัฒนธรรม…

————– advertisements ————–

ที่เที่ยวยะลาที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมีดังนี้

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
 • เขื่อนบางลาง
 • น้ำตกธารโต
 • น้ำตกละอองรุ้ง
 • น้ำตกสุขทาลัย
 • น้ำตกลาตอ
 • บ่อน้ำร้อนเบตง
 • น้ำตกอินทสร
 • น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9
 • ถ้ำแม่นางมณโฑ
 • อุโมงค์ปิยะมิตร
 • พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข
 • มัสยิดกลางยะลา
 • สวนสาธารณะสนามช้างเผือก
 • หมู่บ้านซาไก

ที่เที่ยวยะลา

จังหวัดยะลายังเป็นจุดหมายปลายทางของผู้รักษาความสงบและรักธรรมชาติเสมอ ถึงแม้จะมีความไม่สงบอยู่บ้าง ลองมาเที่ยวชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวยะลา ท่านจะติดใจไม่รู้ลืมครับ…

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top