ที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยเม็ก

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยเม็ก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยเม็ก (ปณ.ห้วยเม็ก)
รหัสไปรษณีย์ : 46170
สังกัด : ไปรษณีย์กาฬสินธุ์
ที่อยู่ : 2 หมู่ 4 ถ.ฮ่องฮี-กระนวน ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
โทรศัพท์ : 0 4388 9050
พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอห้วยเม็ก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์ . รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top