ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ แม่เมาะ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ แม่เมาะ (ปณ.แม่เมาะ)
รหัสไปรษณีย์ : 52220
สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง
ที่อยู่ : 211 หมู่ 7 ถ.แม่เมาะ-ลำปาง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
โทรศัพท์ : 0-5426-6102
พื้นที่ให้บริการ : อำเภอแม่เมาะ ยกเว้นตำบลบ้านดง เฉพาะหมู่ที่ 4-6 ใช้รหัสไปรษณีย์ 52000 ของที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . จังหวัดลำปาง . ที่เที่ยวลำปาง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top