ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ แจ้ห่ม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ แจ้ห่ม (ปณ.แจ้ห่ม)
รหัสไปรษณีย์ : 52120
สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง
ที่อยู่ : 221 หมู่ 1 ถ.อักโขชัย ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 0-5427-1196
พื้นที่ให้บริการ : อำเภอแจ้ห่ม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . จังหวัดลำปาง . ที่เที่ยวลำปาง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top