ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ จังหวัดลำปาง

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ วังเหนือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ วังเหนือ (ปณ.วังเหนือ)
รหัสไปรษณีย์ : 52140
สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง
ที่อยู่ : 28 หมู่ 9 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทรศัพท์ : 52140
พื้นที่ให้บริการ : อำเภอวังเหนือ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . จังหวัดลำปาง . ที่เที่ยวลำปาง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top