ที่ทำการไปรษณีย์งาว จังหวัดลำปาง

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ งาว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ งาว (ปณ.งาว)
รหัสไปรษณีย์ : 52110
สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง
ที่อยู่ : 5 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โทรศัพท์ : 0-5426-1250
พื้นที่ให้บริการ : อำเภองาว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . จังหวัดลำปาง . ที่เที่ยวลำปาง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top