ทำไมคนเราต้องกระพริบตา

คำถาม…

ทำไมคนเราต้องกระพริบตา?

เฉลย…

การกระพริบตาเป็นกลไกอัตโนมัติชนิดหนึ่งของร่างกายมนุษย์ ซึ่งการกระพริบตาเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก 2 อย่างด้วยกันคือ

1. เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นละอองออกจากผิวตา
เราจะสังเกตุได้ว่า เมื่อใดก็ตามที่มีฝุ่นละอองปลิวมาเข้าตา หรือเมื่อมีสารเคมีใด ๆ มากระทบผิวตา ร่างกายของเราจะสั่งให้มีการกระพริบตาแบบอัตโนมัติ (โดยเราไม่ต้องสั่งการเลย) เนื่องจากกลไกนี้เป็นกลไกธรรมชาติที่ร่างกายเราตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบไม่ให้ทำอันตรายกับดวงตาได้ การกระพริบตาช่วยกวาดสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ให้ออกจากผิวตาและมากองอยู่ที่ขอบตาด้านล่าง ทำให้เรากำจัดต่อได้ง่าย

ร่างกายเราจะสั่งให้มีการกระพริบตาสูงขึ้นในที่ ๆ มีฝุ่นละอองสูง

2. เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวตา
การที่ตาของเราต้องสัมผัสกับอากาศและแสง จะทำให้เกิดอาการตาแห้ง ระคายเคือง และแสบตาได้ การกระพริบตาจะเป็นการใช้น้ำตามาฉาบที่ผิวของดวงตาเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น ลดอาการระคายเคืองและการแสบตา ยิ่งเมื่ออยู่ในแสงที่จ้ามาก หรือใช้สายตากับการอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ตาแห้งง่าย อัตราการกระพริบตาของเราก็จะสูงกว่าเวลาปกติ

การอยู่ในแสงที่จ้า ทำให้ตาแห้งได้ง่าย ร่างกายจะสั่งให้มีการกระพริบตาบ่อยขึ้น

การกระพริบตาของคนเรานั้นใช้เวลาสั้นมาก กล่าวคือ ใช้เวลาเพียง 0.1 วินาทีเท่านั้น ทำให้เราสามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากดวงตาได้อย่างรวดเร็วและรักษาความชุ่มชื้นของดวงตาได้ในเวลาเดียวกัน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top