ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือทะเลอะไร ใครรู้บ้าง?

สำหรับทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นก็คือ ทะเลจีนใต้ (South China Sea) ซึ่งเป็นทะเลที่จัดเป็นส่วนหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยเป็นทะเลปิดที่มีเนื้อที่ราว 3,500,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเรียกว่าเป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียว โดยจัดเป็นเส้นทางขนส่งทางเรือที่มีความสำคัญจัดเป็น 1 ใน 3 ของโลกเลยก็ว่าได้ รวมทั้งบริเวณใต้ท้องทะเลยังมีแก๊สธรรมชาติและน้ำมันสำรองขนาดใหญ่อีกด้วย

————– advertisements ————–

นอกจากนี้ ทะเลจีนใต้ยังมีความสำคัญทั้งทางด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเป็นแหล่งหาปลาที่เรียกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้ อย่างเช่น การเพาะพันธุ์ปลาทูน่าครีบเหลืองที่กลายเป็นการประมงเชิงพาณิชย์ โดยมีผลผลิตด้านการประมงนี้ถึงร้อยละ 8 ของผลผลิตการประมงโลกอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ โดยในปัจจุบันมีเรือประมาณ 60,000 ลำ แล่นผ่านทะเลนี้ในทุกปี ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่มีการลำเลียงน้ำมันดิบทั้งของประเทศเกาหลี, จีน และญี่ปุ่น รวมทั้งก๊าซธรรมชาติเหลวอีกด้วย และยังมีความสำคัญต่อการนำเข้าหรือส่งออกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทะเลจีนใต้ … ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อีกทั้งทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างทะเลจีนใต้นี้ยังมีความสำคัญในแง่ของยุทธศาสตร์ อย่างเช่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ครั้งกองทัพจักรพรรดิของญี่ปุ่นมีการโจมตีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเลือกใช้เกาะสแปรตลีย์ที่อยู่ในทะเลจีนใต้นี้เป็นฐานในการโจมตีข้าศึก และจวบจนกระทั่งปัจจุบันทะเลจีนใต้ก็ยังคงมีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์นี้เป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top