ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือทวีปอะไร?

สำหรับพื้นที่ของทุกทวีปทั่วโลก ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ ทวีปเอเชีย โดยมีเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ 43,700,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 78 องศาเหนือ ถึง 1.5 องศาเหนือ และเส้นลองติจูดอยู่ที่ 170 องศาตะวันตก ถึง 26 องศาตะวันออก โดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในแถบซีกโลกเหนือ หรือเส้นศูนย์สูตร ซึ่งนอกจากทวีปเอเชียจะเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ยังมีประชากรมากที่สุดในโลกอีกด้วย

————– advertisements ————–

ลักษณะทั่วไปของทวีปเอเชียมีดังนี้
– เขตเทือกเขาสูงตอนกลางทวีป เรียกว่าเป็นเทือกเขาเกิดใหม่ซึ่งมีความสูงมาก โดยเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นเทือกเขาต่างๆ ขึ้นอย่างมากมาย อาทิ เทือกเขาหิมาลัย, เทือกเขาเทียนซาน, เทือกเขาอัลไต เป็นต้น
– เขตที่ราบสูงจะมีเทือกเขาต่างๆ ได้แก่ ที่ราบสูงมองโกเลีย, ที่ราบสูงยูนนาน, ที่ราบสูงเดกกัน, ที่ราบสูงอาหรับ เป็นต้น

ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทวีปเอเชีย ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

– เขตที่ราบต่ำตอนเหนือ เป็นที่ราบดินตะกอนที่เกิดขึ้นจากแม่น้ำลีนา, แม่น้ำออบ และแม่น้ำเยนิเซไหลผ่านเรียกว่าที่ราบไซบีเรีย ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางแต่ทว่ามีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง เนื่องจากเป็นเขตที่มีสภาพภูมิอากาศหนาวเหน็บทำให้ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยและเพาะปลูก
– เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ จัดเป็นที่ราบต่ำอันเกิดขึ้นจากการทับถมของตะกอนขึ้น เรียกว่าเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำการเกษตรกรรมอย่างยิ่งในทวีปเอเชียเลยก็ว่าได้
– เขตหมู่เกาะรูปโค้ง หรือเกาะภูเขาไฟ สำหรับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแนวต่อจากปลายตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยที่โค้งมาทางด้านใต้ เรียกว่าเป็นแนวภูเขาใหม่ที่เกิดมีภูเขาไฟและแผ่นดินไหวขึ้นได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top