ทำไมคนถนัดขวาถึงมีมากกว่าคนถนัดซ้าย

คำถาม…

ทำไมคนถนัดขวาถึงมีมากกว่าคนถนัดซ้าย?

เฉลย…

ในชีวิตจริงเราจะพบเห็นทั้งคนที่ถนัดขวาและถนัดซ้าย แต่จะมีคนถนัดขวาอยู่มากกว่า (เยอะเสียด้วย) เรื่องนี้ได้มีการศึกษาวิจัยกันมานานว่าเกิดจากสาเหตุใด และนักวิทยาศาสตร์ได้มีข้อสรุปออกมาแล้วว่ามีสาเหตุมาจาก ยีนส์ หรือ พันธุกรรม นั่นเอง

ยีนส์คือสิ่งที่ควบคุมลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ และสามารถส่งต่อลักษณะทางกายภาพเหล่านี้ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้ โดยยีนส์ประกอบไปด้วยยีนส์เด่นและยีนส์ด้อย ถ้าเรารับยีนส์เ่นจากพ่อแม่มา เราก็จะมีลักษณะแบบหนึ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับยีนส์ด้อย ในกรณีนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่า ความถนัดด้านขวาคือยีนส์เด่น ส่วนความถนัดด้านซ้ายคือยีนส์ด้อย ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่ของเรามียีนส์ชนิดไหนอยู่ และยีนส์ชนิดไหนที่ถูกส่งต่อมายังรุ่นลูก

สมมุติให้ยีนส์เด่น (ถนัดขวา) คือ A และยีนส์ด้อย (ถนัดซ้าย) คือ a
– ถ้าเราได้รับยีนส์ AA มาจากพ่อและแม่ เราจะถนัด ขวา
– ถ้าเราได้รับยีนส์ Aa มาจากพ่อและแม่ เราจะถนัด ขวา (เมื่อยีนส์ด้อยอยู่รวมกับยีนส์เด่น มันจะแสดงเฉพาะยีนส์เด่นออกมา)
– ถ้าเราwด้รับยีนส์ aA มาจากพ่อและแม่ เราจะถนัด ขวา (เมื่อยีนส์ด้อยอยู่รวมกับยีนส์เด่น มันจะแสดงเฉพาะยีนส์เด่นออกมา)
– ถ้าเราได้รับยีนส์ aa มาจากพ่อและแม่ เราจะถนัด ซ้าย

ความถนัดซ้ายและขวา ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรม

จะเห็นว่าตามปกติแล้ว โอกาสที่เราจะถนัดซ้ายมีเพียง 1 ใน 4 หรือ 25% เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง คนทั่วไปมียีนส์เด่น A มากกว่ายีนส์ด้อย a ดังนั้นโอกาสที่เราจะมียีนส์ด้อย aa ทั้งคู่ยิ่งน้อยลงไปอีก นี่คือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมถึงมีคนถนัดขวามากกว่าถนัดซ้ายมาก

นอกจากเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีเหตุทางด้านสังคมเข้ามาร่วมด้วย กล่าวคือ ตอนเรายังเด็กและเริ่มหัดกินข้าวด้วยมือซ้าย ก็มักจะถูกผู้ใหญ่ตีมือและให้เรากินข้าวด้วยมือขวาแทน ในเรื่องการเขียนหนังสือก็เช่นกัน ถ้าเราเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็มักจะถูกตีมือและบังคับให้เราเขียนด้วยมือขวา

จะเห็นว่าเรื่องความถนัดนี้ ถึงแม้จะถูกบังคับมาในระดับพันธุกรรม แต่ก็สามารถฝึกฝนเพื่อให้ถนัดอีกด้านหนึ่งได้ ดังในกรณีการกินข้าวและการเขียนหนังสือที่กล่าวแล้วข้างต้น แต่ก็มียีนส์อีกหลายชนิดที่เมื่อได้รับผ่านทางพันธุกรรมมาแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เช่น กลุ่มเลือด สีผิว สีผม ลักษณะเส้นผม สีนัยตา รูปร่างลักษณะภายนอก และการห่อลิ้น เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top