ต้นโอ๊กกับต้นอ้อ

oak006rกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว…
ณ บึงน้ำแห่งหนึ่ง มีต้นโอ๊กใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาอาศัยอยู่ริมฝั่งและมีต้นอ้ออยู่ในน้ำในเย็นวันหนึ่งเกิดมีพายุพัดกระหน่ำจนต้นอ้อนั้นพากันเอนลู่ไปตามกระแสลม ต้นโอ๊คใหญ่เห็นเช่นนั้นจึงถามต้นอ้อไปว่า “ไฉนเลยเจ้าไม่ยืนนิ่งต้านแรงลมเล่า เจ้าช่างอ่อนแอเหลือเกิน ดูอย่างข้าซิ ไม่ว่าลมพายุจะพัดขนาดไหน ข้าก็ตั้งตรงไม่หวาดหวั่น” ต้นอ้อจึงตอบอย่างถ่อมตนว่า “ข้าเป็นเพียงต้นไม้เล็กๆ ไม่มีแรงกำลังมากเช่นท่าน เมื่อลมพัดไปทางไหนข้าก็ต้องเอนตามไปทางนั้น” ต้นโอ๊คได้ฟังก็หัวเราะลั่นและภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตนเอง

oak001rและแล้วในคืนนั้นเองเกิดมีลมพายุพัดโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงต้นโอ๊คพยายามยืนหยัดต้านแรงพายุ แต่พายุก็ยังไม่มีที่ท่าว่าจะหยุด

oak006rต้นโอ๊คต้านแรงพายุไม่ไหวทำให้หักโค่นล้มลงมาในที่สุด เหลือแต่ต้นอ้อที่ยังมีชีวิต

oak009r

พอพายุพัดผ่านไป เหตุการณ์สงบลงต้นอ้อก็กลับมายืนหยัด ชูใบได้ดังเดิม

oak010rนิทานอีสป ต้นโอ๊กกับต้นอ้อ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า:
โอนอ่อนย่อมอยู่ได้นานกว่าแข็งกระด้าง

ภาพประกอบจาก
youtube.com/watch?v=uwr71R0qQ-k

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top