ต้นสายปลายเหตุ หมายถึงอะไร

ต้นสายปลายเหตุ หมายถึง สาเหตุและความเป็นมาทั้งปวงของเรื่องที่เกิดขึ้น

คำว่า ต้นสายปลายเหตุ นิยมใช้เมื่อต้องการบ่งบอกถึงสาเหตุ หรือ ต้นตอ ที่แท้จริงของเรื่องนั้น ๆ เช่น ต้นตอของวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 เมื่อสืบค้นก็จะพบว่าต้นสายปลายเหตุของเรื่องคือการที่เอกชนไปกู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากต่างประเทศมากเกินไป เกินกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ เมื่อถูกโจมตีค่าเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าต่อสู้เพื่อปกป้องค่าเงินบาทจนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศหมดหน้าตัก สุดท้ายจึงต้องหันหน้าไปกู้เงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF เพื่อเพิ่มทุนสำรองของประเทศ เป็นต้น

คำ ๆ นี้มีประโยชน์มากเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น เพราะจะทำให้เราสามารถเข้าถึงจุดเริ่มต้นของปัญหาที่แท้จริงได้ และแก้ไขได้ถูกจุด ดังคำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า ผลย่อมเกิดแต่เหตุ นั่นเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top