1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับเท่าไร

ตารางกิโลเมตร (Square Kilometer) เท่ากับเท่าไร หลายคนคงเกิดคำถามนี้ขึ้นในใจเสมอเมื่อเห็นหน่วยนี้ วันนี้เรามีเฉลยกันครับว่าแท้ที่จริงแล้ว 1 ตารางกิโลเมตร มีค่าเท่ากับเท่าไรกันบ้าง

คำว่าตารางกิโลเมตรนั้นเป็นหน่วยวัดขนาดพื้นที่ ซึ่งมีขนาดเท่ากับพื้นที่กว้าง 1 กิโลเมตรและยาว 1 กิโลเมตรนั่นเอง

1 ตารางกิโลเมตร มีค่าเท่ากับเท่าไรบ้าง
1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 0.386102 ตารางไมล์
1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 247.1054 เอเคอร์
1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 100 เฮกตาร์
1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 625 ไร่
1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 1,000,000 ตารางเมตร
1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 250,000 ตารางวา
1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 1,234,567.9012 ตารางหลา
1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 11,111,111.1111 ตารางฟุต
1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 1,600,000,000 ตารางนิ้ว
1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 10,000,000,000 ตารางเซนติเมตร

ตัวอย่างการนำไปใช้เช่น ประเทศไทยมีเนื้อที่เท่ากับ 513,115 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 198,114.72773 ตารางไมล์  เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top