ตันสนอวดดี

Tree-house[3]กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว…
ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีต้นสนขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก และบริเวณใกล้ๆกันนั้นก็มีต้นฉำฉาอยู่ด้วย

แต่มีต้นสนอยู่ต้นหนึ่ง ที่มักจะคิดว่าตนเองนั้นมีความสวยงามกว่าต้นฉำฉา อีกทั้งตนยังมีประโยชน์มากกว่าอีกด้วย “คนต้องการต้นสนอย่างเราเพื่อไปสร้างเป็นที่อยู่อาศัย เเละใช้ทำเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เเต่เจ้าน่ะข้าไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์อันใดต่อใครๆได้เลย” ต้นสนคุยข่มต้นฉำฉาที่ยืนต้นอยู่ใกล้ๆ กัน

“ข้ารู้ตัวดี ว่าข้านั้นด้อยค่ากว่าท่านยิ่งนัก เเต่ข้าขอให้ท่านลองดูข้างหน้านั่นสิ มีคนเอาเลื่อยกับขวานมาเเล้ว ทีนี้ ท่านยังอยากเป็นต้นสนหรือต้นฉำฉาล่ะ”

จบนิทานเรื่องต้นสนอวดดี

นิทานอีสปต้นสนอวดดี นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า:

เที่ยวโอ้อวด ความดี ความเด่น ย่อมเป็นโทษเป็นภัยเเก่ตนเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top