ตร.ว. ย่อมาจากอะไร มีพื้นที่คิดเป็นกี่ตารางเมตร

ตร.ว. ย่อมาจาก ตารางวา (Square Wah)

วา เป็นหน่วยวัดความยาวและพื้นที่ชนิดหนึ่งของไทย ปัจจุบันนิยมใช้กันมากกับการวัดขนาดของที่ดิน (ในอดีตจะใช้ทั้งกับขนาดที่ดินและระยะทาง) โดยใช้ควบคู่กับหน่วยอื่นด้วย เช่น ศอก งาน และไร่ เป็นต้น

ตารางวา เป็นหน่วยวัดพื้นที่ที่มีขนาดเท่ากับ ความยาว 1 วา และความกว้าง 1 วา (หรือ มีขนาดเท่ากับ กว้าง 2 เมตร และยาว 2 เมตร เนื่องจากความยาว 1 วา มีความยาวเท่ากับ 2 เมตร) ดังนั้น พื้นที่ 1 ตารางวา จึงมีค่าเท่ากับ 4 ตารางเมตร

การแปลงหน่วยที่เกี่ยวข้องกับตารางวา
– 1 ตร.ว. เท่ากับ 4 ตารางเมตร
– 1 ตร.ว. เท่ากับ 16 ตารางศอก
– 100 ตร.ว. เท่ากับ 1 งาน
– 400 ตร.ว. เท่ากับ 1 ไร่

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top