ดื้อยา คืออะไร

อาการดื้อยา คือ อาการเชื้อโรคไม่ตอบสนองต่อยาที่ได้รับ หรือ ยามีประสิทธิภาพในการรักษาลดลง อันเนื่องมาจากเชื้อโรคมีความทนทานต่อยามากขึ้น

อาการดื้อยานี้ มักนิยมใช้กันใน 2 กรณี คือ
1. การรักษาโรค ในการรักษาโรคทั้งในคนและในสัตว์นั้น ถ้าพบว่าการให้ยาในปริมาณเท่าเดิม แต่ได้รับผลการรักษาที่แย่ลง แสดงว่าเชื้อโรคดังกล่าวเริ่มแสดงอาการดื้อยา หมออาจจะต้องเปลี่ยนยาหรือปรับวิธีการรักษาใหม่

2. การกำจัดแมลงศัตรูพืช ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการกำจัดและขับไล่ศัตรูพืชในปริมาณมาก และเมื่อใช้ต่อเนื่องไปนาน ๆ จะพบว่าประสิทธิภาพการกำจัดแมลงเหล่านั้นลดลง เนื่องจากตัวแมลงเองมีการปรับตัวและมีความทนทานต่อสารเคมีดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในกรณีแบบนี้เกษตรกรต้องเปลี่ยนมาใช้สารเคมีตัวใหม่ ถึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดแมลงได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top