จริงหรือไม่ … ที่เราควรดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว

คำถาม…

จริงหรือไม่ … ที่เราควรดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว?

เฉลย…

ไม่จำเป็น เนื่องจากน้ำจำนวน 8 แก้วนั้น คิดโดยค่าประมาณความต้องการน้ำของร่างกายที่ประมาณ 2 ลิตรต่อวัน (แก้วละ 250 ซีซี จำนวน 8 แก้ว = 2 ลิตร) แต่ในความเป็นจริง นอกจากการดื่มน้ำแล้วร่างกายเราได้รับน้ำจากหลายทาง เช่น จากเครื่องดื่ม อาหาร และผักผลไม้ เป็นต้น อีกทั้งในบางกรณีร่างกายเราต้องการน้ำในจำนวนไม่มาก เช่น ในหน้าหนาว การทำงานในที่เย็น ๆ การไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย (ไม่เสียเหงื่อ) แต่ในบางกรณีร่างกายเราก็ต้องการน้ำมากกว่า 2 ลิตร เช่น การทำงานที่เสียเหงื่อมาก การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา เป็นต้น

ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว

น้ำสะอาดเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการ แต่จะต้องการมากเท่าใด ร่างกายจะบอกเราเอง

ร่างกายคนเรามีระบบควบคุมความเข้มข้นของเกลือ (โดยไต) ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการ เมื่อความเข้มข้นของเกลือสูง ร่างกายจะต้องการน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อมาเจือจางเกลือ แต่เมื่อใดที่เราได้รับน้ำมากเกินไปจนความเข้มข้นของเกลือลดลง ร่างกายจะสั่งให้ไตขับน้ำออกมามากขึ้น (ผ่านการปัสสาวะ)

ดังนั้นวิธีการสังเกตุว่าร่างกายเราต้องการน้ำเพิ่มหรือไม่ หรือต้องการน้ำหรือยัง ให้สังเกตุจากความกระหายน้ำ เมื่อที่รู้สึกกระหายน้ำ แสดงว่าถึงเวลาที่ต้องเติมน้ำให้ร่างกายแล้ว ซึ่งหากเรารับประทานอาหารตามปกติ ดื่มกาแฟหรือนม กินผักผลไม้ และดื่มน้ำตามมาก ๆ ทุกครั้ง ก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้ว เมื่อใดมีกิจกรรมที่เราต้องเสียเหงื่อมาก ร่างกายจะสะท้อนความต้องการน้ำผ่านความกระหายน้ำเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top