ดอกไม้ประจำชาติพม่า – ดอกประดู่

ดอกไม้ประจำชาติพม่า คือ ดอกประดู่ (Padauk)

ดอกประดู่ เป็นดอกไม้ที่เกิดจากต้นประดู่ มีชื่อเรียกอื่นๆหลายชื่อ เช่น ประดู่อังสนา ดู่ป่า อะนอง และ ดู่ เป็นต้น ต้นประดู่เป็นไม้ยืนต้นขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยเมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงราว 10-20 เมตร เป็นไม้เนื้อแข็ง เปลือกสีเทาถึงดำ มักแตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มหนาขนาดใหญ่ ออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่ง

————– advertisements ————–

ดอกประดู่ เป็นดอกไม้ขนาดเล็กรวมกันอยู่เป็นช่อ มักออกบริเวณปลายกิ่ง ดอกประดู่มีสีเหลืองทองสวยงาม ออกดอกในช่วงเดือนเมษายน หรือช่วงก่อนฤดูฝนของทุกปี ช่าวพม่านิยมใช้ดอกประดู่ในงานมงคลและการบูชาพระ โดยชาวพม่าให้ความหมายของดอกประดู่ไว้ว่า ดอกประดู่เปรียบเสมือนความคงทน และความแข็งแรง

ดอกประดู่

ดอกประดู่ – ดอกไม้ประจำชาติพม่า

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top