ดอกไม้ประจำชาติบรูไน – ดอกส้านชะวา

ดอกไม้ประจำชาติบรูไน คือ ดอกส้านชะวา (Dillenia) หรือ ดอกซิมปอร์ (Simpor)

ดอกส้านชะวา

ดอกส้านชะวา เมื่อบานเต็มที่

ดอกส้านชะวา เกิดจากต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นส้านชะวา ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ 10 เมตร มีเปลือกไม้สีม่วงดำ มีใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับกันบนกิ่งก้าน ใบมีขนาดค่อนข้างใหญ่คือกว้างราว 10 ซม. และยาว 30 ซม. มีลักษณะเป็นรูปไข่หรือรูปวงรี มีผลขนาดเล็ก ทรงกลมแป้นคล้ายมะนาวและส้ม แต่มีขนาดเล็กกว่า กล่าวคือมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ชม. เมื่อสุกจะมีสีส้มถึงแดง

ผลของส้านชะวา

ผลของส้านชะวาสุก

ดอกส้านชะวาเป็นดอกไม้สีเหลืองสดใส ออกดอกเป็นช่อ 5-10 ดอกต่อช่อ มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เมื่อโตเต็มที่จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม.มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบซ้อนกันคล้ายร่ม ดอกซ้านชวาถือว่าเป็นดอกไม้ประจำถิ่นของบรูไน และสามารถพบได้ในประเทศมาเลเซียด้วย ประเทศบรูไนนิยมนำดอกส้านชะวามาใช้ตกแต่งในงานมงคลต่างๆ รวมถึงในธนบัตรหรือเงินของบรูไนและงานศิลปะประเภทต่างๆอีกด้วย

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top