ดอกไม้ประจำจังหวัด 77 จังหวัดทั่วไทย…

จังหวัดต่างๆในประเทศไทยส่วนมากจะมีดอกไม้ประจำจังหวัด มีเพียงบางจังหวัดเท่านั้น (5 จังหวัด) ที่ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกไม้ที่แต่ละจังหวัดเลือกมาเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของตนนั้น ก็มักจะเป็นดอกไม้ที่สวยงามและมีความหมายต่อท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อนๆรู้จักดอกไม้เหล่านี้มากน้อยขนาดไหน มาลองดูกันครับ…

————– advertisements ————–

ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย
1. กรุงเทพมหานคร : ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
2. จังหวัดกระบี่ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกทุ่งฟ้า
3. จังหวัดกาญจนบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกาญจนิกา
4. จังหวัดกาฬสินธุ์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพะยอม
5. จังหวัดกำแพงเพชร : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพิกุล
6. จังหวัดขอนแก่น : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกราชพฤกษ์
7. จังหวัดจันทบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเหลืองจันทบูร

ดอกทุ้งฟ้า

ดอกทุ้งฟ้า

ดอกกาญจนิกา

ดอกกาญจนิกา

ดอกพะยอม

ดอกพะยอม

ดอกพิกุล

ดอกพิกุล

ดอกราชพฤกษ์

ดอกราชพฤกษ์

ดอกเหลืองจันทบูร

ดอกเหลืองจันทบูร

8. จังหวัดฉะเชิงเทรา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกนนทรี
9. จังหวัดชลบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกประดู่
10. จังหวัดชัยนาท : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกชัยพฤกษ์
11. จังหวัดชัยภูมิ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกระเจียว
12. จังหวัดชุมพร : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพุทธรักษา
13. จังหวัดเชียงราย : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพวงแสด

ดอกนนทรี

ดอกนนทรี

ดอกประดู่

ดอกประดู่

ดอกชัยพฤกษ์

ดอกชัยพฤกษ์

ดอกกระเจียว

ดอกกระเจียว

ดอกพุทธรักษา

ดอกพุทธรักษา

ดอกพวงแสด

ดอกพวงแสด

14. จังหวัดเชียงใหม่ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกทองกวาว
15. จังหวัดตรัง : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกศรีตรัง
16. จังหวัดตราด : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกฤษณา
17. จังหวัดตาก : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเสี้ยวดอกขาว
18. จังหวัดนครนายก : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิกา
19. จังหวัดนครปฐม : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกแก้ว

ดอกทองกวาว

ดอกทองกวาว

ดอกศรีตรัง

ดอกศรีตรัง

ดอกกฤษณา

ดอกกฤษณา

ดอกเสี้ยวดอกขาว

ดอกเสี้ยวดอกขาว

ดอกสุพรรณิกา

ดอกสุพรรณิกา

ดอกแก้ว

ดอกแก้ว

20. จังหวัดนครพนม : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกันเกรา
21. จังหวัดนครราชสีมา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสาธร
22. จังหวัดนครศรีธรรมราช : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกราชพฤกษ์
23. จังหวัดนครสวรรค์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเสลา
24. จังหวัดนนทบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกนนทรี
25. จังหวัดนราธิวาส : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบานบุรี

ดอกกันเกรา

ดอกกันเกรา

ดอกสาธร

ดอกสาธร

ดอกราชพฤกษ์

ดอกราชพฤกษ์

ดอกเสลา

ดอกเสลา

ดอกนนทรี

ดอกนนทรี

ดอกบานบุรี

ดอกบานบุรี

26. จังหวัดน่าน : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเสี้ยวดอกขาว
27. จังหวัดบึงกาฬ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสิรินธรวัลลี
28. จังหวัดบุรีรัมย์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิการ์
29. จังหวัดปทุมธานี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง
30. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเกด
31. จังหวัดปราจีนบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกปีป

ดอกเสี้ยวดอกขาว

ดอกเสี้ยวดอกขาว

ดอกสิรินธรวัลลี

ดอกสิรินธรวัลลี

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกบัวหลวง

ดอกบัวหลวง

ดอกเกด

ดอกเกด

ดอกปีป

ดอกปีป

32. จังหวัดปัตตานี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกชบา
33. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกโสน
34. จังหวัดพังงา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกจำปูน
35. จังหวัดพัทลุง : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพะยอม
36. จังหวัดพิจิตร : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง
37. จังหวัดพิษณุโลก : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกนนทรี

ดอกชบา

ดอกชบา

ดอกโสน

ดอกโสน

ดอกจำปูน

ดอกจำปูน

ดอกพะยอม

ดอกพะยอม

ดอกบัวหลวง

ดอกบัวหลวง

ดอกนนทรี

ดอกนนทรี

38. จังหวัดเพชรบุรี : ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
39. จังหวัดเพชรบูรณ์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกมะขาม
40. จังหวัดแพร่ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกยมหิน
41. จังหวัดพะเยา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสารภี
42. จังหวัดภูเก็ต : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเฟื่องฟ้า
43. จังหวัดมหาสารคาม : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกลั่นทมขาว
44. จังหวัดมุกดาหาร : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกช้างน้าว

ดอกมะขาม

ดอกมะขาม

ดอกยมหิน

ดอกยมหิน

ดอกสารภี

ดอกสารภี

ดอกเฟื่องฟ้า

ดอกเฟื่องฟ้า

ดอกลั่นทมขาว

ดอกลั่นทมขาว

ดอกช้างน้าว

ดอกช้างน้าว

45. จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวตอง
46. จังหวัดยะลา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพิกุล
47. จังหวัดยโสธร : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวแดง
48. จังหวัดร้อยเอ็ด : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกประดู่
49. จังหวัดระนอง : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกโกมาชุม
50. จังหวัดระยอง : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกประดู่
51. จังหวัดราชบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกัลปพฤกษ์

ดอกบัวตอง

ดอกบัวตอง

ดอกพิกุล

ดอกพิกุล

ดอกบัวแดง

ดอกบัวแดง

ดอกประดู่

ดอกประดู่

ดอกโกมาชุม

ดอกโกมาชุม

ดอกกัลปพฤกษ์

ดอกกัลปพฤกษ์

52. จังหวัดลพบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพิกุล
53. จังหวัดลำปาง : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกธรรมรักษา
54. จังหวัดลำพูน : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกทองกวาว
55. จังหวัดเลย : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย
56. จังหวัดศรีสะเกษ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกลำดวน
57. จังหวัดสกลนคร : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกอินทนิลน้ำ

ดอกพิกุล

ดอกพิกุล

ดอกธรรมรักษา

ดอกธรรมรักษา

ดอกทองกวาว

ดอกทองกวาว

ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย

ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย

ดอกลำดวน

ดอกลำดวน

ดอกอินทนิลน้ำ

ดอกอินทนิลน้ำ

58. จังหวัดสงขลา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเฟื่องฟ้า
59. จังหวัดสตูล : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกาหลง
60. จังหวัดสมุทรปราการ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกดาวเรือง
61. จังหวัดสมุทรสงคราม : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกจิกทะเล
62. จังหวัดสมุทรสาคร : ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
63. จังหวัดสระแก้ว : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิการ์
64. จังหวัดสระบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกแก้ว

ดอกเฟื่องฟ้า

ดอกเฟื่องฟ้า

ดอกกาหลง

ดอกกาหลง

ดอกดาวเรือง

ดอกดาวเรือง

ดอกจิกทะเล

ดอกจิกทะเล

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกแก้ว

ดอกแก้ว

65. จังหวัดสิงห์บุรี : ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
66. จังหวัดสุโขทัย : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง
67. จังหวัดสุพรรณบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิการ์
68. จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวผุด
69. จังหวัดสุรินทร์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกันเกรา
70. จังหวัดหนองคาย : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกชิงชัน
71. จังหวัดหนองบัวลำภู : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง

ดอกบัวหลวง

ดอกบัวหลวง

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกบัวผุด

ดอกบัวผุด

ดอกกันเกรา

ดอกกันเกรา

ดอกชิงชัน

ดอกชิงชัน

72. จังหวัดอ่างทอง : ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
73. จังหวัดอุดรธานี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกทองกวาว
74. จังหวัดอุทัยธานี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิการ์
75. จังหวัดอุตรดิตถ์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกประดู่
76. จังหวัดอุบลราชธานี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง
77. จังหวัดอำนาจเจริญ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกทองกวาว

ดอกทองกวาว

ดอกทองกวาว

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกประดู่

ดอกประดู่

ดอกบัวหลวง

ดอกบัวหลวง

ดอกทองกวาว

ดอกทองกวาว

จะเห็นว่าจังหวัดส่วนใหญ่จำนวน 72 จังหวัดมีดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกไม้บางชนิดก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของหลายจังหวัด เช่น ดอกทองกวาว ดอกสุพรรณิการ์และดอกบัวหลวง เป็นต้น

หมายเหตุ 1 : ขอบคุณภาพจาก udomsuksa.ac.th

หมายเหตุ 2 : ยังมีความสับสนเรื่องดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวคือเว็บไซต์ของทางจังหวัดสงขลาระบุว่าคือดอกสะเดาเทียม แต่ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆรวมถึง wikipedia ระบุว่าเป็นดอกเฟื่องฟ้า ทางเราจึงขอลงไว้เป็นดอกเฟื้องฟ้า จนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันอีกครั้ง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top