ดวงจันทร์มีแรงดึงดูด (แรงโน้มถ่วง) หรือไม่

คำถาม…

ดวงจันทร์มีแรงดึงดูดหรือไม่?

เฉลย…

คำตอบคือ ดวงจันทร์มีแรงดึงดูดเช่นเดียวกับโลก

ตามหลักการทางฟิสิกส์แล้ว ทุกสิ่งที่มีมวลย่อมมีแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วง ซึ่งสามารถบิดหรือโค้งงอกาลอวกาศ (Space-time) รอบตัวมันได้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีสัมพัทภาพของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ดังนั้นดวงจันทร์ซึ่งมีมวล 7.34767309 × 1022 กิโลกรัม ย่อมมีแรงดึงดูด และมีไม่น้อยเสียด้วย

แรงดึงดูของดวงจันทร์มีค่าเท่ากับ 1.625 m/s2 ซึ่งเมื่อเทียบกับโลกของเราที่มีแรงดึงดูดเท่ากับ 9.81 m/s2 แล้ว จะพบว่าดวงจันทร์มีแรงดึงดูดน้อยกว่าโลกประมาณ 6 เท่า หรือเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ว่า ถ้าเราสามารถกระโดดได้สูง 1 เมตรบนโลก เราจะสามารถโดดได้สูงถึง 6 เมตรบนดวงจันทร์นั่นเอง หรือถ้าเราชั่งน้ำหนักของเราได้ 60 กิโลกรัมบนโลก แต่เมื่อไปชั่งบนดวงจันทร์ ตัวเราจะมีน้ำหนักเหลือเพียงแค่ 10 กิโลกรัมเท่านั้น

แรงดึงดูดของดวงจันทร์

น้ำหนักของคนเมื่อชั่งบนโลกเทียบกับชั่งบนดวงจันทร์

อีกสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าดวงจันทร์มีแรงดึงดูดก็คือ ยานสำรวจอวกาศอพอลโล่ 11 สามารถลงจอดบนผิวดวงจันทร์ได้ อีกทั้งนักบินอวกาศยังสามารถลงไปเดินและทำการทดลองมากมายบนผิวดวงจันทร์ได้ โดยที่สิ่งเหล่านั้นไม่หลุดลอยปลิวไปในอวกาศนั่นเอง

ส่วนแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่กระทำต่อโลกและเรารับรู้ได้อย่างชัดเจนก็คือ การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง นั่นเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top