ซี่โครงทำหน้าที่อะไร

ซี่โครง หรือ กระดูกซี่โครง (Ribs) คือ ระบบกระดูกชนิดหนึ่งของร่างกาย ตั้งอยู่ในบริเวณช่องอกหรือช่องท้องส่วนบน กระดูกซี่โครงเป็นกระดูกที่เชื่อมระหว่างกระดูกสันหลังซึ่งอยู่ด้านหลังและกระดูกอกที่อยู่ด้านหน้า มีลักษณะโค้งโอบรับกับลำตัวช่วงอก เรียกได้ว่ากระดูกซี่โครงเป็นตัวกำหนดรูปร่างลักษณะช่วงอกและหลังส่วนบนของมนุษย์นั่นเอง

กระดูกซี่โครง

กระดูกซี่โครง

กระดูกซี่โครงจะมีลักษณะแบน แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ ส่วนหัวกระดูก (head) ส่วนคอกระดูก (neck) และส่วนท่อนกระดูก (shaft) โดยที่มนุษย์จะมีกระดูกซี่โครงทั้งหมด 12 คู่ (ด้านซ้ายและด้านขวา ด้านละ 12 ชิ้น)

กระดูกซี่โครง ปอด และหัวใจ

กระดูกซี่โครงทำหน้าที่ป้องกันการกระแทกปอดและหัวใจ

ซี่โครงทำหน้าที่อะไร
ซี่โครงหรือกระดูกซี่โครงทำหน้าที่ห้อหุ้มและป้องกันอวัยวะที่อยู่ในช่องอกไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือนเมื่อถูกกระแทก อวัยวะที่อยู่ในช่องอกและได้รับการป้องกันจากซี่โครง เช่น หัวใจ ปอดทั้งสองข้าง และช่วยยึดโครงร่างของคนให้ทรงรูปอยู่ได้ พูดให้ง่ายเข้าหน้าที่ของกระดูกซี่โครงคือเป็นกำแพงป้องกันอันตรายให้กับหัวใจและปอดและช่วยให้ร่างกายส่วนอกคงรูปอยู่ได้นั่นเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top