ซีอิ๊วมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ซีอิ๊ว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ในรูปของเหลว ที่ได้จากการย่อยสลายโปรตีนของถั่วเหลืองหรือส่วนผสมของถั่วเหลือง โดยผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์

ซีอิ๊วที่นิยมใช้กันมีอยู่ 3 ประเภทดังนี้
1. ซีอิ๊วหมัก (Fermented Soy Sauce) หมายถึง ซีอิ๊วที่ได้จากการหมักถั่วเหลืองหรือผลิตภัณฑ์ของถัวเหลือหรือส่วนผสมของถั่วเหลืองกับแป้งสาลี
2. ซีอิ๊วเคมี (Chemical Soy Sauce) หมายถึง ซีอิ๊วที่ได้จากการใช้กรดเกลือเข้มข้นมาย่อยถั่วเหลืองที่ผ่านการสกัดน้ำมันออกแล้ว
3. ซีอิ๊วกึ่งเคมี (Semi-chemical Soy Sauce) หมายถึง ซีอิ๊วที่ได้จากการนำซีอิ๊วหมักกับซีอิ๊วเคมีมาผสมกัน เพื่อให้ได้ซีอิ๊วที่มีคุณภาพ กลิ่น รสชาติและสีตามที่ต้องการ โดยใช้เวลาในการผลิตสั้นลง

————– advertisements ————–

ซีอิ๊วที่มีขายในประเทศไทยส่วนมากเป็นซีอิ๊วชนิดแรก หรือชนิดที่ได้จากการหมัก โดยที่ซีอิ๊วที่ได้จากการหมักและนิยมใช้มีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิดคือ
1. ซีอิ๊วขาว หมายถึง ซีอิ๊วที่ได้จากการหมักและไม่แต่งเติมรสและสีเลย
2. ซีอิ๊วดำ หมายถึง ซีอิ๊วที่ได้จากผสมซีอิ๊วขาวกับสารให้ความหวาน จนได้รสหวานและเค็มตามต้องการ
3. ซีอิ๊วดำเค็ม หมายถึง ซีอิ๊วที่ได้จากการนำซีอิ๊วขาวมาหมักต่อ จนมีความเข้มข้นสูงและมีสีดำขึ้น
4 .ซีอิ๊วหวาน หมายถึง ซีอิ๊วที่ได้จากการผสมซีอิ๊วขาวมาผสมกับสารให้ความหวาน จนได้ความหวานตามที่ต้องการ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top