ซอสปรุงรส ทำมาจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร วิธีการผลิตซอสปรุงรส

สารบัญและหมวดหมู

————– advertisements ————–

ซอสปรุงรสคืออะไร
ตามบัญญัติของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนดไว้ว่า ซีอิ๊วและซอสปรุงรส หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองด้วยการหมักหรือกรรมวิธีอื่นที่เหมาะสม และจะแต่งรสหรือสีหรือไม่ก็ได้

ซึ่งจากข้อจำกัดความดังกล่าว ทำให้เราสามารถแยกซอสปรุงรสออกจากซีอิ๊วได้ กล่าวคือ ซีอิ๊วคือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักถั่วเหลือง ส่วนซอสปรุงรสได้มาจากการสกัดโปรตีนในถั่วเหลืองด้วยสารเคมีหรือด้วยกรดเข้มข้น ดังนั้นจึงมีหลายคนเรียกซอสปรุงรสว่า ซีอิ๊วเคมี

ซอสปรุงรสทำมาจากอะไร
ซอสปรุงรส (Seasoning Sauce) ทำมาจากถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ได้จากถั่วเหลือง โดยการใช้กรดเข้มข้นสกัดเอาโปรตีนออกจากถั่วเหลือง ซึ่งต่างจากซีอิ๊วที่ใช้วิธีการหมักถั่วเหลืองเพื่อให้โปรตีนจากถั่วเหลืองออกมาโดยวิธีการย่อยสลาย

ซอสปรุงรสมีประโยชน์อย่างไร
ประโยชน์ของซอสปรุงรสคือช่วยปรับแต่งรสชาติอาหารให้ดีขึ้น อร่อยขึ้น ซอสปรุงรสที่มีขายกันในท้องตลาดจะให้รสชาติเค็ม ดังนั้นการใช้ซอสปรุงรสเป็นการเติมความเค็มให้อาหารแทนการใช้เกลือ น้ำปลา หรือซีอิ๊วขาวนั่นเอง เพียงแต่จะให้รสชาติที่ดีกว่า อร่อยกว่าและมีกลิ่นหอมมากว่า นอกจากนี้ซอสปรุงรสยังประกอบไปด้วยโปรตีนหรือกรดอะมิโนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย

Ads by AdsOptimal

วิธีการผลิตซอสปรุงรส
อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าซอสปรุงรสก็คือซีอิ๊วเคมีที่ได้จากการสกัดโปรตีนในถั่วเหลืองด้วยกรดเข้มข้น ซึ่งกรรมวิธีการผลิตก็คือ การนำถั่วเหลืองหรือกกากถั่วเหลืองมาเติมกรดเข้มข้นเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยโปรตีนในกรดเข้มข้น หรือ Acid Hydrolysis ซึ่งโดยทั่วไปใช้กากถั่วเหลืองที่สกัดน้ำมันออกแล้ว จากนั้นจึงปรับลดสภาพความเป็นกรดด้วยการเติมด่าง โดยนิยมใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) หรือโซดาไฟ ซึ่งจะได้เกลือแกงหรือ โซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride) เป็นผลพลอยได้ นอกเหนือไปจากน้ำตาลที่ได้จากการย่อยแป้ง และกรดอะมิโน (กรดกลูตามิก) ที่ได้จากการย่อยโปรตีน ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าในกระบวนการผลิตซอสปรุงรสนั้นจะได้เกลือ โปรตีนและน้ำตาลออกมานั่นเอง

ตัวอย่างน้ำซอสปรุงรสที่มีขายในท้องตลาด
ซอสปรุงรสเป็นเครื่องปรุงแต่งอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีวางขายทั่วไป ตัวอย่างเช่น ซอสปรุงรสตราแม็กกี ซอสปรุงรสคนอร์ ซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ และซอสปรุงรสตราภูเขาทอง เป็นต้น

ซอสปรุงรส

สารพัดซอสปรุงรสที่มีขายในท้องตลาด

อันตรายของซอสปรุงรส
ในกระบวนการผลิตซอสปรุงรสที่ใช้วิธีการย่อยสลายโปรตีนของถั่วเหลืองโดยการใช้กรดเกลือ (Hydrochrolic Acid) ที่มีความเข้มข้นสูงในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง จะได้สารเคมีซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตะกูล 3-MCPD ซึ่งอันตรายมากออกมาด้วยเสมอและเป็นอันตรายของซอสปรุงรสที่ผู้บริโภคต้องระมัดระวัง ซึ่งจากการตรวจสอบของ อย. พบว่าน้ำซอสปรุงรสที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มีปริมาณของสาร 3-MCPD ในปริมาณต่ำ ไม่เกินมาตรฐานที่กำนด โดยที่ อย. ได้กำหนดเอาไว้ว่าซอสปรุงรสต้องมีสาร 3-MCPD ปนเปื้อนไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม หรือ 1 ppm นั่นเอง

วิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและได้รับ อย.
2. บรรจุภัณฑ์สะอาด ปิดผนึกอย่างสนิท ไม่มีร่องรอยการถูกเปิดมาก่อน
3. มีฉลากบอกส่วนผสมและคุณค่าทางโภชนาการ
4. สีไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม
5. ราคายุติธรรม

ซอสปรุงรสนั้นสามารถช่วยปรุงแต่งรสชาติอาหารให้มีรสชาติดีขึ้น ทำให้เจริญอาหาร แต่ต้องไม่ลืมว่าซอสปรุงรสมีส่วนประกอบของเกลือสูง ถึงแม้จะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบแต่เราก็ไม่สามารถใช้ในปริมาณที่มากได้เนื่องจากความเค็มของน้ำซอส ดังนั้นควรปรุงอาหารด้วยน้ำซอสปรุงรสในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินไป ไม่เช่นนั้นโรคไตอาจจะมาเยือนท่านก็ได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top