ช.พ.ค. คืออะไร

ช.พ.ค. คือ เงินสวัสดิการช่วยเหลือและสงเคราะห์ครูสมาชิกและครอบครัว ซึ่งเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตลง ทาง ช.พ.ค. จะมอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวของสมาชิกตามระเบียบของ ช.พ.ค. โดยที่ครอบครัวสมาชิกจะได้รับเงินช่วยเหลือจัดงานศพ รายละ 200,00 บาท พร้อมทั้งเงินช่วยเหลือครอบครัวอีกรายละ 800,00 บาทด้วย

ในเวลาต่อมาธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับ ช.พ.ค. เพื่อปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกในโครงการ สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยสมาชิกสามารถกู้เงินไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของตนเอง ไม่ว่าจะเพื่อเรียนต่อ จ่ายค่ารักษาพยาบาล ชำระหนี้อื่นที่มี หรืออื่น ๆ ตามแต่สมาชิก โดยที่สมาชิก ช.พ.ค. สามารถกู้ได้ไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท

หมายเหตุ ช.พ.ค. ย่อมาจาก โครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคคลากรทางการศึกษา

 

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top