ชนชั้นกลาง คืออะไร ใครบ้างที่เรียกว่าชนชั้นกลาง

ชนชั้นกลาง เป็นคำที่เรามักได้ยินกันบ่อย ๆ ไม่ว่าจะในหนังสือ ในข่าว หรือในบทความทางสถิติและเศรษฐกิจ แต่คำจำกัดความของคำ ๆ นี้ยังค่อนข้างคลุมเครือ มาดูกันว่าคำว่าชนชั้นกลางนั้นใช้สื่อถึงอะไรกันบ้าง…

ในสมัยก่อนนั้นชนชั้นในสังคมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มักถูกแบ่งออกเป็น 2-3 ชนชั้น เช่น ชนชั้นปกครอง (กษัตริย์และอำมตย์) และ ชนชั้นแรงงาน (หรือไพร่) ต่อมาเมื่อมีการติดต่อค้าขาย จึงมีคำว่าชนชั้นกลางขึ้นมา ซึ่งก็คือพ่อค้าวานิชย์นั่นเอง แต่ในปัจจุบันนี้คำว่าชนชั้นกลางมีความหมายที่แตกต่างออกไปจากสมัยก่อน

พ่อค้า คือความหมายของชนชั้นกลางในอดีต

ในปัจจุบัน คำว่า ชนชั้นกลาง มักถูกจัดชั้นด้วยฐานะทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยใช้กับคนที่มีรายได้ปานกลาง ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง ไม่รวยขั้นเศรษฐี และไม่จนขั้นลำบาก ซึ่งคนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ กลุ่มมนุษย์เงินเดือน  บุคคลที่มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่มีความสามารถในการจับจ่าย และจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับตัวเองได้ ไม่ต้องปากกัดตีนถีบ อดมื้อกินมื้อ หรือหาเช้ากินค่ำ เหมือนชนชั้นล่าง (ชนชั้นแรงงาน ซึ่งต้องใช้ชีวิตอย่างดิ้นรน)

มนุษย์เงินเดือน กำลังเป็นตัวแทนของคำว่าชนชั้นกลางในปัจจุบัน

อย่างทีกล่าวไว้แต่แรกว่าความหมายที่แท้จริงของคำว่าชนชั้นกลางนั้นยังคลุมเครือ แต่ถ้าเรายึดกลุ่มมนุษย์เงินเดือนไว้เป็นหลัก เราจะมองภาพกลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top