จุดแข็งของไทยใน AEC

จุดแข็งของไทยในเวที AEC และอาเซียนมีอะไรบ้าง มาดูกันครับ

– เป็นฐานผลิตสินค้ารายใหญ่ของโลก
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้ารายใหญ่ของโลกอย่างอย่างและหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นของทางยุโรปและเอเชีย เช่น รถยนต์

– มีที่ตั้งเอื้อต่อการเชื่อมโยงคมนาคม
ประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เรียกกันว่า อาเซียนแผ่นดินใหญ่ ที่สามารถเชื่อมต่อการคมนาคมทั้ง มหาสมุทรอินเดีย และทะเลจีนตอนใต้ เอื้ออำนวยในการคมนาคมและเชื่อมต่อทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ

– ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง
ระบบน้ำปะปา ไฟฟ้า ถนน ทั่วถึงในเกือบทุกพื้นที่

– ระบบธนาคารพาณิชย์แข็งแกร่ง
ระบบธนาคารของประเทศไทยมีมาตรฐานที่ดีเชื่อถือได้โดย ใช้มาตรฐานบาเซล3 (Basel III)

– มีแรงงานจำนวนมาก
มีประชาชนในระดับชั้นแรงงานอยู่มาก แรงงานในที่นี้หมายถึงทั้งแรงงานทั้งระดับใช้แรงงาน และระดับใช้ความคิดควาสามารถ

…พบกับ เกร็ดความรู้ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net …

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top