จุดที่ลึกที่สุดในโลก

สำหรับจุดที่เรียกว่าลึกที่สุดในโลกของเรา หลายคนอาจสงสัยว่าเป็นที่ใด โดยจุดที่มีความลึกที่สุดในโลกนั้นมีระดับความลึกถึง 10,911 เมตรเลยทีเดียว นั่นก็คือ แชลเลนเจอร์ดีป (Challenger Deep) อยู่ที่ทางใต้ของร่องลึกมาเรียนา ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับหมู่เกาะมาเรียนาในมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเอง

————– advertisements ————–

โดยแชลเลนเจอร์ดีปนี้จะมีลักษณะเป็นแอ่งขนาดเล็กอยู่ที่บริเวณร่องลึกใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ โดยเป็นรูปคล้ายดวงจันทร์เสี้ยวที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งร่องเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นลักษณะภูมิประเทศที่มีความลึกแบบผิดปกติภายใต้ท้องมหาสมุทรก็คงจะไม่ผิดนัก

จุดที่ลึกที่สุดในโลก

Challenger Deep จุดที่ลึกที่สุดในโลก

นอกจากนี้ จุดที่มีความลึกที่สุดอย่างแชลเลนเจอร์ดีปนี้ยังมีการจดบันทึกไว้ถึง 3 ครั้งด้วยกัน โดยในปี ค.ศ. 1690 เป็นครั้งแรกที่แอ่งแห่งนี้ถูกสำรวจโดยยานสำรวจน้ำลึกตรีเอสต์ ซึ่งครั้งนั้นมีมนุษย์เป็นผู้ลงไปทำาการสำรวจด้วย ต่อมาในปี ค.ศ. 1995 ได้ทำการสำรวจโดยพาหนะควบคุมใต้น้ำระยะไกลไคโก แต่ในครั้งนี้ไม่มีมนุษย์ลงไปสำรวจด้วย ตลอดจนในปี ค.ศ. 2009 ก็ได้มีการลงไปทำการสำรวจอีกครั้งด้วยยานพาหนะควบคุมใต้น้ำระยะไกลเนเรซัส ซึ่งครั้งนี้ก็ไม่มีมนุษย์ลงไปทำการสำรวจด้วยเช่นกัน

ซึ่งผลจากการลงไปทำการสำรวจยังจุดที่ลึกที่สุดอย่างแชลเลนเจอร์ดีป ปรากฏว่าทั้งสามครั้งสามารถวัดค่าความลึกได้ใกล้เคียงกันโดยมีความลึกอยู่ที่ระดับ 10,902 – 10,971 เมตร ทำให้บริเวณนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดที่ลึกที่สุดของโลกนั่นเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top