จิ้งจกทัก

จิ้งจกทัก หมายถึง มีคนทักท้วง มีลางบอกเหตุล่วงหน้า

ขยายความสำนวนสุภาษิตคำว่า “จิ้งจกทัก” โบราณท่านนิยมใช้เพื่อตักเตือน หรือเตือนสติให้ฉุกคิดเมื่อมีใครหรือสิ่งใดก็ตามมาเตือน มาทัก หรือมาสะกิด อย่าเพิ่งทำอะไรโดยวู่ามหรือขาดสติ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราตัดสินใจจะลงมือทำนา แต่มีญาติมาทักท้วงว่าน้ำสำหรับทำนามันจะไม่พอนะ เพระเข้าหน้าแล้งแล้ว เราก็ควรเอามาคิดดูว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ อย่ามุทะลุโดยไม่ฟังเสียงทัดทานจากใครเลย เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top