จังหวัดใดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร

คำถาม…

จังหวัดใดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร

เฉลย…

จังหวัดใดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงครามหรือที่คนทั่วไปจะรู้จักและเรียกติดปากกันว่าแม่กลอง ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง ทิศเหนือติดจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร ทิศตะวันออกติดอ่าวไทยชั้นใน ทิศใต้ติดจังหวัดเพชรบุรี และทิศตะวันตกติดจังหวัดราชบุรี มีขนาดพื้นที่เพียง 416.70 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 200,000 คน สมุทรสงครามมีชื่อเสียงในด้านการประมงทางทะเลและเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรหรือเกลือแกงที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยอีกด้วย

สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม แหล่งผลิตเกลือสมุทรที่สำคัญของประเทศไทย

จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภอบางคนฑี และอำเภออัมพวา ดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกจิกเล ส่วนต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นจิกเล (Barringtonia asiatica) และมีคำขวัญประจำจังหวัดว่า เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top