จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อไทย : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่ออังกฤษ : Mae Hong Son
อักษรย่อ : มส.

ภาค : ภาคเหนือ
พิกัด : –
เนื้อที่ : 12,681 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 247,000 คน
จังหวัดที่อยู่ติดกัน :
– ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่า
– ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดเชียงใหม่
– ทิศใต้ ติดกับจังหวัดตาก
– ทิศตะวันตก ติดกับประเทศพม่า

————– advertisements ————–

จำนวนอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 7 อำเภอ
– อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
– อำเภอขุนยวม
– อำเภอปาย
– อำเภอแม่สะเรียง
– อำเภอแม่ลาน้อย
– อำเภอสบเมย
– อำเภอปางมะผ้า

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวตอง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นจั่น
คำขวัญประจำจังหวัด : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

ตราประจำจังหวัด :

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตราประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เกร็ดความรู้อื่นๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ – กดเพื่อดู รหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน

อุทยานแห่งชาติ
– อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
– อุทยานแห่งชาติสาละวิน
– อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

วนอุทยาน
– วนอุทยานแก้วโกมล
– วนอุทยานแม่นาจาง
– วนอุทยานไม้สักใหญ่
– วนอุทยานถ้ำธาราลอด
– วนอุทยานทุ่งบัวตอง
– วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง
– วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย
– วนอุทยานน้ำตกไม้ซางหนาม
– วนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะ
– วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสด
– วนอุทยานผาหินตั้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่แม่เลา-แม่แสะ
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่แม่ยวมฝั่งขวา
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ดอยเวียงหล้า
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ลุ่มน้ำปาย
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่สันปันแดน
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่สาละวิน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
– ไม่มี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
– ไม่มี

อุทยานประวัติศาสตร์
– ไม่มี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top