จังหวัดเชียงใหม่ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อไทย : จังหวัดเชียงใหม่
ชื่ออังกฤษ : Chiang Mai
อักษรย่อ : ชม.

ภาค : ภาคเหนือ
พิกัด : –
เนื้อที่ : 20,107 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 1,667,000 คน
จังหวัดที่อยู่ติดกัน :
ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่า
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

————– advertisements ————–

จำนวนอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ : 25 อำเภอ
– อำเภอเมืองเชียงใหม่
– อำเภอจอมทอง
– อำเภอแม่แจ่ม
– อำเภอเชียงดาว
– อำเภอดอยสะเก็ด
– อำเภอแม่แตง
– อำเภอแม่ริม
– อำเภอสะเมิง
– อำเภอฝาง
– อำเภอแม่อาย
– อำเภอพร้าว
– อำเภอสันป่าตอง
– อำเภอสันกำแพง
– อำเภอสันทราย
– อำเภอหางดง
– อำเภอฮอด
– อำเภอดอยเต่า
– อำเภออมก๋อย
– อำเภอสารภี
– อำเภอเวียงแหง
– อำเภอไชยปราการ
– อำเภอแม่วาง
– อำเภอแม่ออน
– อำเภอดอยหล่อ
– อำเภอกัลยาณิวัฒนา

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทองกวาว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นทองกวาว
คำขวัญประจำจังหวัด : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

ที่เที่ยวเชียงใหม่ที่ได้รับความนิยม
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว น้ำพุร้อนสันกำแพง ปางช้างแม่แตง สวนสัตว์เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ถนนคนเดิน เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ หมู่บ้านผลิตร่มบ้านบ่อสร้าง เวียงกุมกาม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นต้น

ตราประจำจังหวัด :

จังหวัดเชียงใหม่

ตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

เกร็ดความรู้อื่นๆของจังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ – กดเพื่อดู รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติ
– อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
– อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
– อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
– อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
– อุทยานแห่งชาติออบหลวง
– อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
– อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

วนอุทยาน
– วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่เชียงดาว
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่แม่เลา-แม่แส
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่สะเมิง
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่อมก๋อย

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
– เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ
– เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
– พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

อุทยานประวัติศาสตร์
– ไม่มี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top