จังหวัดเชียงราย สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย
ชื่อไทย : จังหวัดเชียงราย
ชื่ออังกฤษ : Chiang Rai
อักษรย่อ : ชร.

ภาค : ภาคเหนือ
พิกัด : –
เนื้อที่ : 11,678 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 1,204,000 คน
จังหวัดที่อยู่ติดกัน :
ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่าและ สปป.ลาว
ทิศตะวันออก ติดกับ สปป.ลาว จังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพะเยา จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเชียงใหม่และประเทศพม่า

————– advertisements ————–

จำนวนอำเภอของจังหวัดเชียงราย : 18 อำเภอ
– อำเภอเมืองเชียงราย
– อำเภอเวียงชัย
– อำเภอเชียงของ
– อำเภอเทิง
– อำเภอพาน
– อำเภอป่าแดด
– อำเภอแม่จัน
– อำเภอเชียงแสน
– อำเภอแม่สาย
– อำเภอแม่สรวย
– อำเภอเวียงป่าเป้า
– อำเภอพญาเม็งราย
– อำเภอเวียงแก่น
– อำเภอขุนตาล
– อำเภอแม่ฟ้าหลวง
– อำเภอแม่ลาว
– อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
– อำเภอดอยหลวง

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพวงแสด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกาสะลองคำ
คำขวัญประจำจังหวัด : เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

ที่เที่ยวเชียงรายที่ได้รับความนิยม
ภูชี้ฟ้า น้ำตกขุนกรณ์ วัดร่องขุ่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก อุทยานแห่งชาติภูซาง อุทยานแห่งชาติขุนแจ วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง วัดพระมหาชินธาตุเจ้า ด่านพรมแดนแม่สาย ถนนคนเดินเชียงราย พระตำหนักดอยตุง ไร่แม่ฟ้าหลวง เป็นต้น

ตราประจำจังหวัด :

จังหวัดเชียงราย

ตราประจำจังหวัดเชียงราย

เกร็ดความรู้อื่นๆของจังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ – กดเพื่อดู รหัสไปรษณีย์เชียงราย

อุทยานแห่งชาติ
– อุทยานแห่งชาติขุนแจ
– อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
– อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
– อุทยานแห่งชาติภูซาง

วนอุทยาน
– วนอุทยานชาพันปี
– วนอุทยานดอยกาดผี
– วนอุทยานดอยพระบาท
– วนอุทยานดอยหัวแม่คำ
– วนอุทยานตาดสวรรค์
– วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
– วนอุทยานน้ำตกแม่โท
– วนอุทยานน้ำตกแม่สลอง
– วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ
– วนอุทยานน้ำตกดอนศิลา-ผางาม
– วนอุทยานน้ำตกตาดควัน
– วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง
– วนอุทยานน้ำตกมิโอฉ่อแต๊ะ
– วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง
– วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู
– วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก
– วนอุทยานน้ำตกห้วยก้างปลา
– วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง
– วนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น
– วนอุทยานพญาพิภักดิ์
– วนอุทยานภูชมดาว
– วนอุทยานภูชี้ฟ้า
– วนอุทยานริมโขง
– วนอุทยานสันผาพญาไพร
– วนอุทยานห้วยทรายมาน
– วนอุทยานห้วยน้ำช้าง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
– ไม่มี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
– เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
– พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

อุทยานประวัติศาสตร์
– ไม่มี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top