จังหวัดยโสธร สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดยโสธร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดยโสธร
ชื่อไทย : จังหวัดยโสธร
ชื่ออังกฤษ : Yasothon
อักษรย่อ : ยส.

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิกัด : ละติจูด 15° 47´.6 เหนือ ลองจิจูด 104° 08´.7 ตะวันออก
เนื้อที่ : 4,161 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 540,000 คน
จังหวัดที่อยู่ติดกัน :
– ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนครพนม
– ทิศใต้ ติดกับจังหวัดศรีสะเกษ
– ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี
– ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด

————– advertisements ————–

จำนวนอำเภอของจังหวัดยโสธร : 9 อำเภอ
– อำเภอเมืองยโสธร
– อำเภอทรายมูล
– อำเภอกุดชุม
– อำเภอคำเขื่อนแก้ว
– อำเภอป่าติ้ว
– อำเภอมหาชนะชัย
– อำเภอค้อวัง
– อำเภอเลิงนกทา
– อำเภอไทยเจริญ

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวแดง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกระบาก
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

ตราประจำจังหวัด :

จังหวัดยโสธร

ตราประจำจังหวัดยโสธร

แผนที่จังหวัดยโสธร

เกร็ดความรู้อื่นๆของจังหวัดยโสธร
รหัสไปรษณีย์ – กดเพื่อดู รหัสไปรษณีย์ยโสธร

อุทยานแห่งชาติ
– อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

วนอุทยาน
– ไม่มี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
– ไม่มี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
– ไม่มี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
– ไม่มี

อุทยานประวัติศาสตร์
– ไม่มี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top