จังหวัดตาก สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตาก

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตาก
ชื่อไทย : จังหวัดตาก
ชื่ออังกฤษ : Tak
อักษรย่อ : ตก.

ภาค : ภาคตะวันตก
พิกัด : –
เนื้อที่ : 16,407 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 532,400 คน
จังหวัดที่อยู่ติดกัน :
ทางเหนือ ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง
ทางตะวันออก ติดกับจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์และอุทัยธานี
ทางใต้ ติดกับจังหวัดกาญจนบุรี
ทางตะวันตก ติดกับประเทศพม่า

————– advertisements ————–

จำนวนอำเภอของจังหวัดตาก : 9 อำเภอ
– อำเภอเมืองตาก
– อำเภอบ้านตาก
– อำเภอสามเงา
– อำเภอแม่ระมาด
– อำเภอท่าสองยาง
– อำเภอแม่สอด
– อำเภอพบพระ
– อำเภออุ้มผาง
– อำเภอวังเจ้า

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเสี้ยนดอกขาว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นไม้แดง
คำขวัญประจำจังหวัด : ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

ตราประจำจังหวัด :

จังหวัดตาก

ตราประจำจังหวัดตาก

เกร็ดความรู้อื่นๆของจังหวัดตาก
รหัสไปรษณีย์ – กดเพื่อดู รหัสไปรษณีย์ตาก

อุทยานแห่งชาติ
– อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
– อุทยานแห่งชาติลานสาง

วนอุทยาน
– วนอุทยานแก่งห้วยตาก
– วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
– วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ
– วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ
– วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข
– วนอุทยานพระธาตุห้วยลึก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่แม่ตื่น
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกและตะวันตก
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ห้วยขาแข้ง
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่อมก๋อย
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่อุ้มผาง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
– ไม่มี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
– ไม่มี

อุทยานประวัติศาสตร์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top