คอขาดบาดตาย

คอขาดบาดตาย หมายถึง ร้ายแรงถึงอาจต้องสูญเสียชีวิตได้

ขยายความสำนวนไทยคำว่า “คอขาดบาดตาย” โบราณท่านใช้เปรียบเทียบกับเรื่องราว เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เลวร้ายเป็นอย่างยิ่ง มีความร้ายแรงและรุนแรงถึงชีวิตได้ ตัวอย่างการนำไปใช้ เช่น เรื่องคอขาดบาดตายแบบนี้เราไม่ควรเอามาล้อเล่นนะ หรือ การขับรถขณะมึนเมาถือว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย ไม่ควรทำ เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top